Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.141
Online: 25

(Thanhhoa.dcs.vn): Tháng 8 năm 2021, trong bối cảnh diễn biến hết sức phức tạp của đại dịch Covid-19; song, với sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố Thanh Hóa, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố vẫn đạt được những kết quả tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.884 tỷ đồng, tính chung 8 tháng ước đạt 22.120 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19; tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 8 ước đạt 5.533 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ, tính chung 8 tháng ước đạt 40.783 tỷ đồng, bằng 62,7% so với kế hoạch; số lượt khách đến thành phố đạt 5.520 lượt, giảm 94% so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch nội địa đạt 4,3 tỷ đồng, giảm 93% so với cùng kỳ. Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục được duy trì, tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong tháng ước đạt 144,323 triệu USD, tăng 38,2% so cùng kỳ; lũy kế 8 tháng, giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 823,006 triệu USD, tăng 21,6% so cùng kỳ. Sản xuất vụ thu mùa diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng đạt 4.050,3 ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ; tập trung chỉ đạo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đông Vinh.

Tổng vốn đầu tư phát triển tháng 8 trên địa bàn đạt 2.360 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ; lũy kế 8 tháng đạt 20.616 tỷ đồng, bằng 64,4% so với kế hoạch. Trong tháng có 101 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập trong 8 tháng là 864 doanh nghiệp, bằng 58% kế hoạch. Thu ngân sách 194,07 tỷ đồng; lũy kế 08 tháng đạt 1.991,05 tỷ đồng, bằng 68,9% so với dự toán.

Trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thành phố đã tập trung chỉ đạo tăng cường tần suất, thời lượng hoạt động thông tin, tuyên truyền các biện cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19 trên các phương tiện truyền thông triển khai khẩn trương, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Tổ chức lực lượng khẩn trưong khoanh vùng, dập dịch, truy vết thần tốc các trường họp liên quan đến những người trở về từ huyện Nông Cống; những người đã từng đi, đến Khoa Ung bướu và Tòa nhà 09 tầng của Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực; xiết chặt kỷ luật, kỷ cương thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19, đã kiểm tra, xử phạt 311 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 690 triệu đồng; triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)