Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.090
Online: 20

(Thanhoa.dcs.vn): Từ đầu năm học 2021 - 2022 đến nay, trước tác động của dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, một số trường học nằm trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội; nhiều giáo viên, học sinh là các đối tượng F0, F1 (toàn tỉnh có 46 F0 gồm 07 giáo viên và 39 học sinh, 359 F1 gồm 218 giáo viên và 141 học sinh); trẻ mầm non chưa được tới trường; việc di chuyển của giáo viên giữa các vùng giãn cách xã hội với các vùng khác bị hạn chế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức các hoạt động dạy học linh hoạt, phù hợp với từng cấp học, bậc học và diễn biến tình hình dịch bệnh, theo phương châm “tạm dừng đến trường nhưng không dừng học”.

Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022 đã được điều chỉnh từ ngày 05/9/2021 sang ngày 06/9/2021 và tổ chức với quy mô nhỏ, giãn cách tối đa để bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ngoài cấp học mầm non trên toàn tỉnh tạm dừng đến trường; các địa phương đang thực hiện giãn các xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, gồm: thành phố Thanh Hoá, thị xã Nghi Sơn, các huyện Hậu Lộc, Nga Sơn, Nông Cống và Như Thanh không tổ chức lễ khai giảng trực tiếp, các trường đã chủ động tổ chức Lễ khai giảng qua các phần mềm dạy học trực tuyến, livestream trực tiếp từ fanpage, facebook, youtube… Đối với các địa phương đủ điều kiện tổ chức dạy học trực tiếp, Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn trong tiết học đầu tiên (không quá 45 phút) bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến từng lớp học; ngay sau Lễ khai giảng các trường đã nhanh chóng ổn định và duy trì nền nếp học tập.

Về đảm bảo điều kiện tổ chức dạy học, đã tổ chức cung ứng, cấp sách giáo khoa, tài liệu tham khảo phục vụ năm học mới bảo đảm kịp thời, đầy đủ, nhất là sách giáo khoa mới lớp 2 và lớp 6 theo quy định; tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương chưa có đủ sách giáo khoa, như: huyện Bá Thước thiếu sách giáo khoa các môn Ngữ Văn, Tin học, Âm nhạc, Công nghệ; thành phố Thanh Hoá còn 03 trường THCS chưa nhận được sách giáo khoa lớp 6. Các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh tham gia dạy và học trực tiếp, như: Tổ chức dọn dẹp vệ sinh toàn trường, phun khử khuẩn lớp học, khu làm việc, khu ở của giáo viên, học sinh, khu bếp nấu, nhà ăn; chuẩn bị máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, chuẩn bị phòng cách ly y tế.

Toàn tỉnh đã tổ chức dạy học trực tiếp tại những địa phương đủ điều kiện từ ngày 06/9/2021, nhiều trường đã chủ động dạy học qua các phần mềm dạy học trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Các trường học đã chủ động xây dựng các phương án dạy học linh hoạt, sẵn sàng chuyển từ trạng thái dạy học trực tiếp sang trực tuyến và ngược lại theo chỉ đạo của tỉnh để phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh tại các địa phương.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)