Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 953.364
Online: 28

Theo kế hoạch, huyện Triệu Sơn sẽ gieo trồng khoảng 3.000 ha cây trồng vụ đông 2021-2022. Do đó, từ đầu tháng 9-2021 huyện đã tuyên truyền, khuyến khích Nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa vụ thu mùa, giải phóng đất và gieo trồng cây vụ đông.

Thu hoạch lúa vụ mùa tại xã Đồng Lợi

Tính đến ngày 21-9 toàn huyện đã thu hoạch được 6.092 ha đạt 66,2% diện tích lúa vụ mùa, đồng thời gieo trồng được 343,4 ha cây vụ đông. Một số xã có diện tích gieo trồng cây vụ đông nhiều như Thọ Vực, Thọ Phú, Thọ Ngọc, Thọ Thế…

Người dân xã Thọ Vực khẩn trương triển khai trồng cây ngô vụ đông.

Để bảo đảm giá trị kinh tế cho sản xuất vụ đông, UBND huyện Triệu Sơn đã yêu cầu UBND các xã, thị trấn trực tiếp xuống cơ sở đôn đốc, động viên, hướng dẫn bà con tập trung nhân lực, vật lực và tranh thủ thời tiết thuận lợi sản xuất gieo trồng cây vụ đông kịp thời vụ; Thực hiện điều tiết nước hợp lý cho từng vùng, duy trì mực nước thường xuyên để phục vụ tưới tiêu cho cây trồng. Đồng thời tiếp tục tìm kiếm đấu mối với các doanh nghiệp, đơn vị mở rộng diện tích cây trồng liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm với người dân.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)