Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.022.979
Online: 26

(Thanhhoa.dcs.vn): Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 vào chiều ngày 21-9-2021.

Thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Thưa các vị đại biểu Quốc hội!

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Hôm nay, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh rất vui mừng tới dự Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho hoạt động phối hợp công tác giữa ba cơ quan giữ vị trí trọng yếu trong bộ máy hệ thống chính trị của tỉnh trong 5 năm tới.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa các đồng chí!

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được trong công tác phối hợp từ nhiều nhiệm kỳ trước; nhiệm kỳ 2016-2021 vừa qua, bám sát các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; với tâm thế khát khao đổi mới, sáng tạo, nhiệt huyết, hành động vì Nhân dân, vì sự phát triển của quê hương, đất nước; Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ. Công tác phối hợp có nhiều đổi mới, hướng tới mục tiêu tối thượng là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; đưa nhanh các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Các hoạt động phối hợp từ tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đến các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giám sát, khảo sát, tham gia tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, các phiên họp của Đoàn đại biểu Quốc hội, của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và gần đây nhất là công tác phối hợp tổ chức thành công rất tốt đẹp Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đều đạt được những kết quả tích cực. Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát với thực tiễn, gắn bó mật thiết với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, mang tiếng nói của cử tri và Nhân dân, nhất là những vấn đề dân nguyện được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập hợp đến với Quốc hội. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt nhiệm vụ thường trực của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát huy vai trò liên minh chính trị, trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa 03 cơ quan vẫn còn tồn tại một số hạn chế, đã được các đồng chí kiểm điểm nghiêm túc và trình bày đầy đủ trong Báo cáo. Thời gian tới, tôi đề nghị các đồng chí cần tập trung nghiên cứu, đề ra các biện pháp để khắc phục cho được những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Thưa các đồng chí! Thưa toàn thể Hội nghị!

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những khát vọng lớn lao “phấn đấu đến năm 2025, Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc và đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”. Để làm được điều đó, cần sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong đó, có vai trò hết sức quan trọng của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Để thực hiện đầy đủ các nội dung của Quy chế phối hợp công tác sẽ được ký kết, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi đề nghị các cơ quan cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, bám sát Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, từng cơ quan khẩn trương cụ thể hóa Quy chế thông qua việc xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp chi tiết, có lộ trình thực hiện cụ thể, phân công rõ trách nhiệm trong triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế.

Thứ hai, trong quá trình phối hợp, cần bám sát nội dung Quy chế, phát huy cao nhất tinh thần chủ động, tích cực trao đổi, chia sẻ thông tin, tận dụng tối đa thế mạnh của từng cơ quan để phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, các cơ quan cần thiết lập các kênh thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thành lập các nhóm để thảo luận, thống nhất nội dung phối hợp.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới công tác phối hợp; thông qua việc phối hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của từng cơ quan, bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, những vấn đề nóng, bức xúc mà cử tri và Nhân dân quan tâm. Từ nay đến cuối năm 2021, cần tập trung cao cho công tác phối hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của tỉnh đã đề ra.

Thứ tư, các cơ quan cần phối hợp chặt chẽ trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các kiến nghị của cử tri và Nhân dân được giải quyết đúng tiến độ, theo quy định của pháp luật. Mỗi cơ quan cần tuân thủ nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; định kỳ kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung những nội dung mới để công tác phối hợp sát thực tiễn, thiết thực, hiệu quả cao.

Phát huy những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng rằng, sự kiện ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, sẽ đặt nền móng quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của từng cơ quan, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, cùng toàn thể các đồng chí tham dự Hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!