Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.087
Online: 19

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng, huyện Như Xuân đã gieo trồng 3.232,6ha cây trồng vụ thu mùa, bằng 100,7% kế hoạch, trong đó diện tích lúa gieo trồng 2.294,2ha, ngô 232,7ha, lạc, vừng 32,8ha, rau, đậu các loại 269,2ha và các loại cây trồng khác 357,3ha; diện tích cây cao su đang cho khai thác là 2.136ha, sản lượng mủ khai thác lũy kế 8 tháng năm 2021 đạt 515,5 tấn (giá mủ quy khô hiện tại 30.300 đồng/kg); diện tích rừng trồng lũy kế đến nay là 958,5 ha, bằng 63,9% kế hoạch, diện tích khai thác 906 ha, bằng 69,7% kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng ước đạt 272,4 tỷ đồng, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Giá trị thương mại, dịch vụ trong tháng 8 ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Công tác chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại được tăng cường, đã phát hiện, xử lý 04 vụ vi phạm, phạt tiền 03 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 4,6 triệu đồng.

Trong tháng 8, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 2 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2021 ước đạt 40,5 tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán năm; đã giải ngân vốn đầu tư công 7,5 tỷ đồng; thành lập mới 01 doanh nghiệp; quyết toán 06 công trình, đến nay không còn công trình chậm quyết toán; thực hiện giải phóng mặt bằng đấu giá đất tại xã Thanh Quân và thị trấn Yên Cát với tổng diện tích 3,8ha.

Các hoạt động thông tin được đẩy mạnh, trọng tâm là tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đã phối hợp tổ chức tập huấn phần mềm TD Office và phần mềm một cửa điện tử cho 80 cán bộ công chức cấp xã. Công tác y tế được tăng cường, tính đến này 26/8/2021, trên địa bàn huyện cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh; đã tổ chức tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 đợt 3 cho 765 người, đợt 4 cho 533 người, tổng 4 đợt là 1.827 người, trong đó có 684 người tiêm 2 mũi. Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; tập trung hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)