Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.144
Online: 27

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8 năm 2021, huyện Thiệu Hóa đã công bố hết dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò; chỉ đạo các đơn vị duy trì sản xuất vùng rau an toàn tập trung đảm bảo tiêu chuẩn VietGap. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 148,72 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 19 dự án; chuẩn bị triển khai đầu tư 22 dự án; bố trí vốn thực hiện 17 chương trình, hạng mục dự án; thành lập mới 03 doanh nghiệp, nâng số doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm đến nay lên 49 doanh nghiệp, đạt 106,5% kế hoạch; đã giải ngân 68,3 tỷ đồng vốn đầu tư công từ vốn ngân sách tỉnh giao, đạt 84%; giải ngân 11,3 tỷ đồng vốn sự nghiệp tỉnh có tính chất đầu tư, đạt 23%. Thu ngân sách địa phương tháng 8 ước đạt hơn 41,9 tỷ đồng, tính chung 8 tháng ước đạt trên 202 tỷ đồng, bằng 73,7% dự toán tỉnh giao. Xử phạt vi phạm hành chính 01 trường hợp khai thác cát trái phép, với số tiền phạt 15,5 triệu đồng.

Hoạt động văn hóa - thông tin được đẩy mạnh, tập trung tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm, đã tổ chức tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Công tác y tế được tăng cường, ngành y tế của huyện đã tích cực, chủ  động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; toàn huyện duy trì 43 khu cách ly tập trung, trong đó có 03 khu của huyện và 40 khu cách ly tại các xã, thị trấn; tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho 1.208 người (mũi 1) và 312 người (mũi 2). Công tác an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; kết quả thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ đến ngày 24/8/2021 có 143 người sử dụng lao động và 3.258 người lao động được hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với kinh phí trên 114 triệu đồng…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)