Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 918.130
Online: 30

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2021 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Bỉm Sơn đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực, nổi bật là: Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn 8 tháng ước đạt 18.618 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 12.967,6 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất dịch vụ - thương mại ước đạt 5.468,8 tỷ đồng, tăng 10,6%; giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 181,6 tỷ đồng, tăng 2%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 4.140 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ; giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 83,4 triệu USD, bằng 62,3% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 55% so kế hoạch. Thành lập mới 51 doanh nghiệp, bằng 64% so kế hoạch. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 112,341 tỷ đồng, bằng 28,1% so với dự toán và bằng 121,6% so với cùng kỳ.

Công tác giáo dục và đào tạo được quan tâm; đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, trường học hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021 và triển khai năm học mới 2021 - 2022. Công tác y tế được tăng cường; đã triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đến nay, thị xã Bỉm Sơn đã tổ chức cách ly tập trung 125 trường hợp F1 và các trường hợp về từ vùng dịch bị phong tỏa và 68 chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; cách ly tập trung 166 công dân Việt Nam từ nước ngoài về; cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Công tác an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; thực hiện chi trả cho 1.190 đối tượng người có công với tổng số tiền hơn 14,03 tỷ đồng; chi trả trợ cấp cho 1.810 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng; hỗ trợ, xây dựng, sữa chữa nhà ở cho 11 người thuộc gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở với tổng kinh phí 240 triệu đồng; đã trình UBND tỉnh phê duyệt 13 hồ sơ của người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, với kinh phí hỗ trợ là 48 triệu đồng...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)