Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.723
Online: 54

(Thanhhoa.dcs.vn): Hiện nay, toàn tỉnh có 738 trang trại, giảm 175 trang trại với năm 2016 (do thay đổi bộ tiêu chí đánh giá), trong đó: Có 491 trang trại chăn nuôi (chiếm 66,5% tổng số trang trại), 83 trang trại trồng trọt (chiếm 11,3%), 26 trang trại lâm nghiệp (chiếm 3,5%), 79 trang trại nuôi trồng thuỷ sản (chiếm 10,7%) và 59 trang trại tổng hợp (chiếm 8%). Các địa phương có số lượng lớn trang trại hiện nay là huyện Yên Định 110 trang trại, huyện Hậu Lộc 103 trang trại, huyện Hoằng Hóa 85 trang trại, huyện Vĩnh Lộc 76 trang trại, huyện Thọ Xuân 59 trang trại, huyện Thạch Thành 46 trang trại, huyện Nga Sơn 45 trang trại… Tổng số lao động làm việc thường xuyên trong các trang trại là 2.681 người (trung bình mỗi trang trại sử dụng 3,63 lao động). Diện tích đất, mặt nước bình quân một trang trại đang quản lý và sử dụng 4,29 ha. Tổng số vốn của trang trại ước đạt khoảng 3.811 tỷ đồng (trung bình mỗi trang trại là hơn 5,16 tỷ đồng); trung bình giá trị sản xuất mỗi trang trại là hơn 4,28 tỷ đồng/năm, tăng gần 164% so với năm 2016.

Các loại hình trang trại chăn nuôi phổ biến và phát triển mạnh với các sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là lợn, bò, gia cầm; sản xuất chủ yếu dưới hình thức chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp, điều này giúp cho các chủ trang trại yên tâm về đầu ra của sản phẩm, tuy nhiên lợi nhuận mang lại không cao. Ngoài phát triển các trang trại chăn nuôi riêng lẻ, trong giai đoạn 2016-2020 đã có 34 khu trang trại tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Điển hình như việc áp dụng mô hình chăn nuôi theo quy trình tự động, bán tự động tại 02 khu trang trại chăn nuôi tập trung tại xã Trường Xuân và xã Xuân Hồng (huyện Thọ Xuân); 04 khu trang trại chăn nuôi tập trung tại các xã Định Hòa, Yên Lâm, Quý Lộc, Yên Phú (huyện Yên Định). Về trang trại trồng trọt, các sản phẩm cây trồng chủ yếu là cây ăn quả (78 trang trại), còn lại 05 trang trại trồng các loại cây công nghiệp ngắn ngày, cây dược liệu, hoa, cây cảnh. Trang trại lâm nghiệp chủ yếu là các trang trại trồng luồng, cây keo để khai thác gỗ nguyên liệu, giá trị kinh tế thấp, tập trung chủ yếu ở các huyện Như Xuân, Bá Thước. Trang trại nuôi trồng thủy sản chủ yếu là nuôi tôm, tập trung chủ yếu ở các huyện Hoằng Hóa, Nông cống và Quảng  Xương. Các trang trại tổng hợp chủ yếu phát triển, mở rộng từ mô hình VAC của các hộ gia đình, trong đó phát triển nhất là mô hình trồng trọt kết hợp nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi.

Nhìn chung, quy mô tổ chức hoạt động sản xuất của các trang trại ngày một lớn, chuyển dần từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, góp phần thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân tại các địa phương. Tuy nhiên, giá trị sản xuất hàng hóa bán ra của các trang trại còn thấp, chất lượng sản phẩm chưa cao; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến bảo quản còn hạn chế; vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải, chất thải trang trại vẫn còn xảy ra; lực lượng lao động của các trang trại phần lớn chưa được đào tạo nghề cơ bản.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)