Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.722
Online: 32

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 10 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 tại huyện Vĩnh Lộc, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh; kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại 04 đơn vị (Ban Thường vụ Huyện ủy Nông Cống, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn, Sở Tư pháp, Chi cục Kiểm lâm); giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại 04 đơn vị (Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Công Thương, Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương). Ban hành Kết luận số 1275-KL/TU ngày 20/9/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Tài chính; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Thanh Hóa; tiếp tục kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Nghi Sơn và các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan. Tiếp nhận 22 lượt đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị của đảng viên và công dân; đã giải quyết 05 đơn (lưu 17 đơn, do đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, đơn trùng nội dung…).

Ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện và tương đương đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 03 tổ chức đảng và 29 đảng viên (có 05 cấp ủy viên); kiểm tra tài chính đảng, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí đối với 44 tổ chức đảng; giám sát 94 tổ chức đảng và 108 đảng viên (có 94 cấp ủy viên).

Cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 33 đảng viên (có 05 cấp ủy viên) bằng các hình thức: khiển trách 25, cảnh cáo 02, khai trừ 06.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)