Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.742
Online: 43

(Thanhhoa.dcs.vn): Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 5098/KH-HĐNVQS về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Dự kiến chỉ tiêu nhập ngũ năm 2023 là 3.550 người. Đối tượng tuyển chọn là công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã tạm hoãn gọi nhập ngũ thì gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. Tiêu chuẩn tuyển chọn, việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các văn bản quy định, hướng dẫn hiện hành. Thời gian sơ tuyển cấp xã xong trước ngày 31/10/2022; khám tuyển cấp huyện xong trước ngày 05/12/2022; hiệp đồng giao nhận quân cấp tỉnh dự kiến từ ngày 20 - 25/12/2022.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu triển khai hướng dẫn cụ thể về nội dung, thời gian các bước quy trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân cấp tỉnh, cấp huyện theo đúng quy định; thống nhất về số lượng, tiêu chuẩn, thời gian, địa điểm và phương pháp giao, nhận quân; phân công cụ thể các cơ quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc địa phương trong quá trình tuyển quân. Công an tỉnh tham mưu giao chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công các xét duyệt, xác minh, thẩm tra lý lịch; chỉ đạo quản lý, nắm chắc công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; xem xét xử lý các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự...

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và đúng quy định; chỉ đạo niêm yết công khai danh sách công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đủ điều kiện gọi nhập ngũ, kết quả phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự và danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn, được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự. Chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương tuyển quân "tròn khâu"; phân bổ chỉ tiêu tuyển quân hợp lý, gắn với địa bàn động viên và tạo nguồn cán bộ cơ sở đối với các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, không để "xã trắng" trong tuyển quân. Tổ chức lễ giao, nhận quân đúng quy định; giao quân đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, an toàn, thực sự là ngày hội tòng quân của toàn dân

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)