Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.465
Online: 64

(Thanhhoa.dcs.vn): Phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác: có 37/37 Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở đăng ký 88 mô hình tiêu biểu. Chương trình “Điểm hẹn sáng kiến công nhân, viên chức, lao động Thanh Hóa năm 2022” hưởng ứng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” kết thúc giai đoạn 1, Thanh Hoá dẫn đầu toàn quốc với 170.234 sáng kiến ghi nhận; ở giai đoạn 2, hiện nay Liên đoàn Lao động tỉnh thanh Hóa vẫn là đơn vị dẫn đầu toàn quốc với 226.555 lượt tham gia sáng kiến.

- Phong trào thi đua trong các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động được tổ chức triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực: Từ đầu năm 2022 đến nay đã có 2.806/2.800 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, lao động (đạt 102,2% kế hoạch); 14/14 doanh nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị người lao động (đạt 100% kế hoạch) và 380/395 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị người lao động (đạt 96% kế hoạch); có 14/14 doanh nghiệp nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 100% kế hoạch) và 370/430 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 86% kế hoạch). Các Công đoàn cơ sở đã thương lượng, ký kết mới 65 thỏa ước lao động tập thể có chất lượng. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa ăn ca lên bằng và cao hơn mức 15.000 đồng tại 143 doanh nghiệp.

- Phong trào thi đua trong các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạt kết quả tích cực: Các cấp Công đoàn đã đăng tải 966 tin, bài trên trang Website Công đoàn Thanh Hóa và trên các trang mạng xã hội Công đoàn Thanh Hóa; có hơn 4.000 lượt tin bài trên các trang mạng xã hội đấu tranh ngăn chặn, phản bác quan điểm sai trái, xấu độc của các thế lực thù địch; đánh sập 58 lượt bài có nội dung xấu độc trên trang facebook; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, xây dựng 13 tin ngắn thời sự, 10 phóng sự tuyên truyền về kết quả hoạt động của các cấp Công đoàn; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 3.600 lượt người; tổ chức tuyên truyền 1.280 buổi trên loa truyền thanh, 25 buổi tư vấn pháp luật tại khu nhà trọ với 2.500 người tham gia; cấp phát trên 80.000 tờ rơi, tờ gấp và 28.000 tài liệu các loại về phát luật công đoàn... 

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)