Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.621
Online: 46

Sáng 18-11, Đoàn Kiểm tra số 542 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (gọi tắt là Đoàn Kiểm tra số 542) do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để thông báo dự thảo kết luận kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trên địa bàn Thanh Hóa.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi làm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Thành viên Đoàn Kiểm tra số 542 của Ban Bí thư Trung ương Đảng cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi làm việc.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương thông báo dự thảo kết luận của Đoàn kiểm tra.

Tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lam, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương đã thông báo dự thảo kết luận kiểm tra về kết quả kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW; ngày 25-10-2018, Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25-10-2021; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 1-12-2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh về tầm quan trọng và mục đích, ý nghĩa của việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

Tại Thanh Hóa, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đoàn Kiểm tra số 542 đã nhận được được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị các tài liệu, văn bản có liên quan, để Đoàn tập trung nghiên cứu. Qua các buổi làm việc, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, khách quan, Đoàn Kiểm tra số 542 đã có dự thảo kết luận.

Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ: Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra số 542 sẽ tiếp thu những ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đóng góp vào dự thảo kết luận để hoàn chỉnh và báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài. Đồng thời nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận thức sâu sắc rằng, thông qua công tác kiểm tra, Đoàn Kiểm tra số 542 đã chỉ ra những mặt ưu điểm, thành tích, kết quả, bài học kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cũng như các cấp ủy Đảng trong tỉnh để tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, Đoàn Kiểm tra số 542 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nêu lên những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa nhận diện từng tồn tại hạn chế và quyết tâm khắc phục bằng được trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xứng đáng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; cũng là mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

(Nguồn :baothanhhoa.vn)