Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.126
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, mặc dù còn gặp khó khăn, thách thức, song Đảng bộ, chính quyền huyện Nông Cống đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 2.867 tỷ đồng, tăng 5,58% so với cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 127,5 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch; chăn nuôi tiếp tục phát triển khá; có 07 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP, nâng tổng sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện lên 13 sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 4.293 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ; có một số sản phẩm tăng mạnh như: giày da, quần áo, chế biến miến gạo, giấy nguyên liệu... Tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn duy trì sản xuất ổn định, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 17.000 lao động. Đã thu hút đầu tư một số dự án hạ tầng cụm công nghiệp như: cụm công nghiệp Tượng Lĩnh, Cụm công nghiệp thị trấn Nông Cống, Cụm công nghiệp Hoàng Sơn, Cụm công nghiệp Cầu Quan,…. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 3.432 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ.

Dịch vụ tiếp tục phát triển; giá trị xuất khẩu ước đạt 150 triệu USD, tăng 55,9% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa tăng 14,3%, vận tải hành khách tăng 17,1% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 548 tỷ đồng, vượt 108,7% dự toán.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)