Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.469
Online: 68

Từ đầu năm 2022 đến nay, lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã có bước phục hồi tích cực sau đại dịch Covid-19. Hoạt động thương mại nội địa tăng trưởng mạnh, giá cả hàng hóa ổn định, không có hiện tượng sốt giá do giá xăng dầu và một số nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2022 ước đạt 172.209 tỷ đồng, bằng 118,8% kế hoạch, tăng 26,5% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu ước đạt 5.518,4 triệu USD, bằng 96,8% kế hoạch, tăng 1,6% so với cùng kỳ; giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 9.272,8 triệu USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ.

Tổng số lượng khách du lịch năm 2022 ước đạt 11,01 triệu lượt, bằng 110,1% kế hoạch, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ (trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt 245 nghìn lượt khách, gấp 11,5 lần so với cùng kỳ); tổng thu du lịch ước đạt 20.038 tỷ đồng, bằng 111,8% kế hoạch, gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Dịch vụ vận tải từng bước phục hồi và tăng trưởng trở lại. Vận chuyển hành khách năm 2022 ước đạt 28,2 triệu lượt khách, tăng 32,5% so với cùng kỳ; vận chuyển hàng hóa ước đạt 60,7 triệu tấn, tăng 11,1% so với cùng kỳ; xếp dỡ  hàng hóa qua cảng ước đạt 45 triệu tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải ước đạt 16.105 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ.

Doanh thu hoạt động bưu chính, viễn thông năm 2022 ước đạt 4.670 tỷ đồng, bằng 103,5% kế hoạch, tăng 13,9% so với cùng kỳ.  

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)