Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.738
Online: 52

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, hoạt động du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn phục hồi và phát triển mạnh. Đến hết tháng 10 năm 2022, thành phố Sầm Sơn đã đón 6,85 triệu lượt khách, bằng 195,7% kế hoạch, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ; phục vụ 13,9 triệu ngày khách, gấp 3,9 lần so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch đạt 13.976 tỷ đồng, bằng 180,3% kế hoạch, gấp 5,17 lần so với cùng kỳ.

Đến hết năm 2022, thành phố Sầm Sơn ước đón 7 triệu lượt khách, gấp 4,5 lần so với cùng kỳ; phục vụ 14,2 triệu ngày khách, gấp 4,04 lần so với cùng kỳ; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 14.134 tỷ đồng, gấp 5,22 lần so với cùng kỳ.

Trên địa bàn thành phố Sầm Sơn hiện có 710 cơ sở lưu trú du lịch với 25.000 phòng đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (trong đó có 105 cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng từ 1 đến 5 sao với 6.955 phòng); có 50 nhà hàng phục vụ ăn uống có sức chứa từ 300 người trở lên, 250 cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, thương mại khác.

Tuy nhiên, hoạt động du lịch của thành phố Sầm Sơn vẫn còn những hạn chế, đó là: du lịch còn mang tính thời vụ, thời gian cao điểm đón khách trong năm khoảng 100 ngày (từ tháng 5 đến tháng 8); chất lượng dịch vụ chưa cao, giá trị gia tăng thấp, dịch vụ du lịch cao cấp chưa phát triển; các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn phần lớn có quy mô nhỏ và hộ cá thể, khả năng quản lý và tính chuyên nghiệp chưa cao; đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước năng lực còn hạn chế…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)