Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.761
Online: 34

Đến nay, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã hướng dẫn kích hoạt được 110.769 tài khoản định danh điện tử mức 1, thu nhận được 439.892 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2.

Công an huyện Quan Hóa hướng dẫn người dân mở tài khoản định danh điện tử.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 5-9-2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Công an tỉnh Thanh Hóa đã và đang chỉ đạo các đơn vị Công an cấp huyện, cấp xã thành lập các điểm hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, thu nhận tài khoản định danh điện tử, tạo điều kiện cho công dân có tài khoản định danh điện tử để sử dụng trong các giao dịch hành chính, chứng minh nhân thân, dịch vụ công.

Đến nay, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã hướng dẫn kích hoạt được 110.769 tài khoản định danh điện tử mức 1, thu nhận được 439.892 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử mức 2. Đồng thời Công an tỉnh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh hỗ trợ nhắn tin đến các thuê bao di động về việc sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022 và đề nghị công dân chưa được cấp thẻ CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử khẩn trương liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử, thuận lợi hơn trong các giao dịch cá nhân.

Vì vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị công dân khi nhận được tin nhắn của các nhà mạng với các nội dung như trên thì liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi cư trú để được hướng dẫn kịp thời. Công dân cần chuẩn bị điện thoại thông minh, thẻ CCCD gắn chíp còn thời gian hiệu lực (trường hợp công dân mất thẻ CCCD gắn chíp hoặc thẻ quá hạn thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử kèm cấp CCCD gắn chíp tại cơ quan Công an) và chuẩn bị thông tin về các loại giấy tờ mà công dân muốn đăng ký tích hợp vào tài khoản định danh điện tử để cung cấp cho cơ quan Công an.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)