Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.893
Online: 60

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, mặc dù còn gặp khó khăn, thách thức, song các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Cẩm Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.480 tỷ đồng, tăng 3,82% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 65,2 nghìn tấn, bằng 116,4% kế hoạch; diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung đạt 452,5 ha, bằng 105,2% so với kế hoạch; chuyển đổi 52,6 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác; diện tích trồng mới cây gai xanh đạt 150,1ha, bằng 50% kế hoạch. Chăn nuôi tiếp tục phát triển khá. Ngành lâm nghiệp duy trì ổn định, toàn huyện đã trồng mới 730,6 ha rừng tập trung, bằng 118% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, toàn huyện 09 xã, 45 thôn đạt chuẩn NTM; có 06 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP.

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.937,91 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ; một số sản phẩm công nghiệp tăng mạnh như: vật liệu xây dựng, thực phẩm, trang phục, điện năng... Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 5.610 tỷ đồng, tăng 15,2% so với cùng kỳ; tổng số lượng khách du lịch ước đạt 171.000 lượt, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ.

Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.571 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ… Thu ngân sách nhà nước ước đạt 173 tỷ đồng, vượt 28,1% dự toán.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)