Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.720
Online: 62

(Thanhhoa.dcs.vn): Về trồng trọt: Đến ngày 25/11/2022, toàn tỉnh đã gieo trồng vụ Đông được 41.767,1ha, bằng 90,8% kế hoạch; trong đó: ngô 12.972,2ha, bằng 86,5% kế hoạch; lạc 1.273,2ha, bằng 84,9% kế hoạch; khoai lang 1.937ha, bằng 71,7% kế hoạch; rau đậu các loại và cây khác 25.584,7ha, bằng 95,5% kế hoạch.

- Về chăn nuôi: Các huyện, thị xã, thành phố đã triển khai tiêm phòng (đợt 2) năm 2022 đảm bảo tiến độ, cụ thể: Vắc xin cúm gia cầm đạt 82,3% diện tiêm; vắc xin dại cho chó, mèo đạt 92,4% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng trâu, bò đạt 83,7% diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu bò đạt 84,9% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn đạt 66,7% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn đạt 69,8% diện tiêm.

- Về thủy sản: Sản lượng thu hoạch thủy sản từ đầu năm 2022 đến nay đạt 193.393 tấn, bằng 93,9% kế hoạch, trong đó: sản lượng khai thác đạt 124.553 tấn, bằng 90,3% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng đạt 68.840 tấn, bằng 101,2% kế hoạch. Các ngành chức năng đã cấp cấp giấy phép khai thác thủy sản cho 207 tàu cá, cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 247 tàu cá, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 173 tàu cá.

- Về lâm nghiệp: Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã sản xuất được 22,5 triệu cây giống lâm nghiệp; trồng 5,65 triệu cây phân tán, bằng 91,2% kế hoạch; trồng 9.600 ha rừng, bằng 96% kế hoạch; khai thác 800 nghìn m3 gỗ rừng trồng, bằng 93% kế hoạch.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)