Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.781
Online: 36

(Thanhhoa.dcs.vn): Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20.520 doanh nghiệp đang hoạt động (78 doanh nghiệp có vốn nhà nước, 112 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 20.330 doanh nghiệp ngoài quốc doanh), với tổng số 400.110 lao động đang làm việc (doanh nghiệp có vốn nhà nước 13.800 người, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 200.150 người, doanh nghiệp ngoài quốc doanh 186.160 người).

Từ đầu năm đến nay, do giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào, chi phí vận tải tăng cao đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; một số doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất là trong lĩnh vực dệt may, da giầy bị giảm đơn hàng so với đầu năm, nên không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ, dẫn đến thu nhập của người lao động giảm từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/tháng; có một số doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và cắt giảm lao động để giảm chi phí.

Từ tháng 10/2022 đến nay, có 25 doanh nghiệp phải cắt giảm từ 100 lao động trở lên, với tổng số lao động cắt giảm hơn 5.500 người, trong đó 100% là lao động phổ thông; số lao động bị cắt giảm chủ yếu thuộc ngành dệt may, da giầy (chiếm 65,32%), ngành sản xuất sản phẩm gỗ, tre, hóa chất, nhựa (chiếm 34,68%).

Dự kiến trong 03 tháng tới, sẽ có thêm 08 doanh nghiệp cắt giảm từ 100 lao động trở lên, với khoảng 4.500 lao động, chủ yếu vẫn thuộc ngành dệt may, da giầy và ngành sản xuất sản phẩm gỗ, tre, hóa chất, nhựa.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)