Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.518
Online: 46

Quan Hóa là một trong số những huyện có diện tích rừng lớn của tỉnh Thanh Hóa, với diện tích 85.953,92 ha, độ che phủ rừng đạt 84,4%. Rừng trên địa bàn Quan Hóa được đánh giá còn giàu về trữ lượng, đa dạng về thành phần loài với nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tập trung trên diện tích rừng đặc dụng thuộc Khu Bảo tồn (KBT) thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và KBT các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Quan Hóa phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng kiểm tra rừng tại xã Nam Động.

Nhận thức rõ rừng không chỉ là nguồn tài nguyên quý, có giá trị lớn về môi sinh, môi trường, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh, mà còn góp phần thiết thực tạo thêm việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho đồng bào, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Quan Hóa và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng với chính quyền các xã, thị trấn và chủ rừng đã chung sức đồng lòng bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR). Kết quả nổi bật là kinh tế lâm nghiệp ngày càng phát triển, an ninh rừng ổn định theo hướng bền vững, các hành vi vi phạm quy định Luật Lâm nghiệp sớm được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. Nhận thức của người dân về công tác lâm nghiệp cũng như thu nhập từ sản xuất nghề rừng được nâng lên.

Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện lĩnh vực lâm nghiệp và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp BV&PTR. Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-1-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, BV&PTR, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Quan Hóa đã ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW đối với các xã trên địa bàn. Hạt kiểm lâm đã chỉ đạo kiểm lâm làm việc tại địa bàn xã tham mưu cho đảng ủy các xã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát tại đảng ủy các xã, thị trấn, chi bộ thôn (bản) cho thấy cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ rừng đã nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác BV&PTR.

Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã phối hợp với các tổ chức chính trị từ huyện đến xã tổ chức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp. Trong 11 tháng năm 2022 đã lồng ghép tuyên truyền về công tác BV&PTR, PTR, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được 203 hội nghị tuyên truyền với 12.571 lượt người tham gia, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã được 954 lần, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền lưu động được 12 lần trên địa bàn trong thời điểm nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao. Năm 2022, phối hợp với Ban Dân vận, Công an huyện chỉ đạo tổ chức “Diễn đàn công an - kiểm lâm lắng nghe ý kiến Nhân dân” tại 15 xã, thị trấn và 107 bản, khu phố. Tổ chức cho hơn 62.040 hộ gia đình ký cam kết bảo vệ rừng (BVR), PCCCR. Để tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả phương án BVR, PCCCR trên địa bàn, huyện đã thành lập và hàng năm kiện toàn ban chỉ đạo về chương trình, mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững; 3 ban chỉ đạo thuộc chủ rừng Nhà nước; xây dựng quy chế hoạt động; phân công nhiệm vụ địa bàn cho từng thành viên phụ trách. Xây dựng và ký kết kế hoạch phối hợp BVR, PCCCR, chống buôn lậu lâm sản giữa các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự từ huyện đến các xã, tổ chức luân phiên hội nghị giao ban với các lực lượng, xây dựng phương án, kế hoạch PCCCR vùng trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ” vận hành theo Cơ chế 02. Điều tra, rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng với diện tích 1.158,96 ha tại 9 xã trọng điểm; khu vực sản xuất nương rẫy gần rừng tự nhiên trên địa bàn 6 xã với diện tích 285,88 ha, xác định nguyên nhân gây cháy và phương án BVR cụ thể. Chủ động phối hợp với các phòng liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn, thôn, bản, khu phố rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới 107 bản hương ước. Ngoài ra, đã thành lập 104 tổ đội BV&PTR, PCCCR ở thôn, bản trên địa bàn với 1.170 người tham gia. Thường xuyên rà soát, bổ sung các loại phương tiện, dụng cụ đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Hàng năm tham mưu kịp thời cho ban chỉ đạo huyện xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra công tác BV&PTR, PCCCR tại các xã, thị trấn và 3 chủ rừng Nhà nước.

Hạt Kiểm lâm cũng đã chủ động thực hiện công tác chống khai thác rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái phép. Xác định vùng trọng điểm khai thác trái phép tại 16 bản thuộc 9 xã, vùng trọng điểm xâm lấn rừng với gần 100 ha. Ngoài đưa kiểm lâm viên về công tác tại địa bàn xã để tham mưu cho chính quyền trong bảo vệ rừng tận gốc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra an ninh rừng tại các vùng trọng điểm rừng còn giàu tài nguyên và các tuyến đường trọng điểm; thực hiện nhiều giải pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Đổi mới công tác trinh sát, phương thức hoạt động tuần tra các vùng rừng còn giàu tài nguyên và biết dựa vào chính quyền, Nhân dân để phát hiện và ngăn chặn các đối tượng xấu lén lút vào rừng khai thác gỗ trái phép. Công tác quản lý lâm sản, tang vật sau khi xử lý cũng được quan tâm bảo vệ tốt, chế độ xuất, nhập đúng nguyên tắc, đúng quy chế, không để xảy ra thất thoát hoặc thiếu hụt. Kiểm tra, giám sát khai thác lâm sản của các đơn vị, người dân trên địa bàn đúng quy định của pháp luật.

Kết quả, 11 tháng năm 2022 Hạt Kiểm lâm Quan Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng, chủ rừng kiểm tra rừng được 358 lần với 1.667 lượt người tham gia; đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 16 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nước gần 263 triệu đồng. Công tác cập nhật diễn biến tài nguyên rừng đạt 105% kế hoạch. Công tác phát triển vốn rừng được quan tâm chỉ đạo, năm 2022 toàn huyện trồng mới 400 ha rừng, đạt 103,9% kế hoạch. An ninh rừng cơ bản ổn định, không để xảy ra các điểm nóng, nổi cộm về phá rừng, khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép, không để xảy ra cháy rừng.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)