Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.890
Online: 46

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm 2022 đến nay, cấp ủy, chính quyền thành phố Thanh Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá; giá trị sản xuất đạt 42.040 tỷ đồng, bằng 84,1% kế hoạch, tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 73.010 tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch, tăng 39,3% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu đạt 1,76 tỷ USD, bằng 87,9% kế hoạch, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 3.485 tỷ đồng, gấp 3,2 lần cùng kỳ; doanh thu vận tải đạt 2.177 tỷ đồng, tăng 16%.

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 29.815 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Thành lập mới 1.200 doanh nghiệp, bằng 80% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước đạt 2.529 tỷ đồng, vượt 1,1% dự toán cả năm.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)