Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.290
Online: 0

Trong tháng 10/2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Hoằng Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đạt kết quảt tích cực.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 56,6 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 2.642,3 tỷ đồng, tăng 3,37% so với cùng kỳ; đã gieo trồng 1.250 ha cây trồng vụ Đông, bằng 33,8% kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá, xếp hạng 02 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (Nước mắm, Mắm tép xã Hoằng Phụ; Giò lụa Chinh Hằng xã Hoằng Thái).

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 1.697,4 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 14.584,3 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Trong tháng, khởi công xây dựng mới 01 công trình; đưa vào sử dụng 06 công trình; đang thi công 26 công trình từ nguồn ngân sách huyện; tiếp tục lập Quy hoạch chung đối với 21 xã trên địa bàn huyện.

Giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại ước đạt 1.055 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 9.718 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 50,4 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đạt 1.777,4 tỷ đồng, vượt 0,9% dự toán huyện giao năm 2022. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; lũy kế 10 tháng, giải ngân đạt 74,2 tỷ đồng, bằng 63,4% kế hoạch vốn tỉnh giao.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)