Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.479
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Những tháng đầu năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Sầm Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt kết quả tích cực. Trong tháng 10, tổng số lượt khách đến thành phố Sầm Sơn ước đạt 120.000 lượt, gấp 400 lần so với cùng kỳ; số ngày khách đạt 160.000 ngày, gấp 86 lần so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 133 tỷ đồng, gấp 288 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm 2022, thành phố Sầm Sơn ước đón 6,84 triệu lượt khách, gấp 4,4 lần so với cùng kỳ, bằng 196% kế hoạch; tổng số ngày khách đạt 13,97 triệu ngày, gấp 3,99 lần so với cùng kỳ, bằng 169% kế hoạch; doanh thu du lịch ước đạt 13.977 tỷ đồng, gấp 5,17 lần so với cùng kỳ, bằng 180% kế hoạch.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục phát triển, tổng diện tích gieo trồng vụ Đông đạt 154,6 ha, tăng 28% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tháng 10 ước đạt 60,8 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Từ đầu năm 2022 đến nay đã thành lập mới 128 doanh nghiệp, bằng 91,4% kế hoạch…

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 ước đạt 638 tỷ đồng, gấp 3,05 lần so với cùng kỳ; lũy kế 10 tháng ước đạt 18.595 tỷ đồng, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ. Khối lượng vận tải hàng hóa tháng 10 ước đạt 60.588 tấn, tăng 13% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 136.600 lượt, tăng 256% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải ước đạt 55 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước của thị xã 10 tháng ước đạt 1.383 tỷ đồng, bằng 243% dự toán, trong đó: thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.162 tỷ đồng, bằng 281% dự toán; thu các khoản thuế, phí, lệ phí ước đạt 221 tỷ đồng, bằng 113% dự toán.

Công tác quản lý thị trường được tăng cường, trong tháng 10 các cơ quan chức năng đã kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 03 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 14 triệu đồng; tính chung 10 tháng đã kiểm tra, xử lý 50 vụ, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 118,9 triệu đồng.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)