Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.821
Online: 43

(Thanhhoa.dcs.vn): Từ đầu năm đến nay, chính quyền các cấp đã tiếp 13.497 lượt người, gồm: lãnh đạo UBND các cấp và lãnh đạo các sở, ban, ngành tiếp định kỳ, đột xuất 4.176 lượt người; Ban Tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công chức bộ phận tiếp công dân các sở, ban, ngành, đơn vị tiếp thường xuyên 9.321 lượt người.

Có 43 lượt đoàn/23 vụ khiếu kiện đông người đến Trụ sở tiếp công dân tỉnh, trong đó có một số vụ khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài như: vụ các tiểu thương Chợ Còng, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn khiếu kiện về việc đền bù cháy chợ và bố trí vị trí kinh doanh tại chợ mới; vụ các hộ dân ở thôn Đa Quả, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung kiến nghị về việc giải phóng mặt bằng; vụ các hộ dân xã Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa kiến nghị về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,.... UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung giải quyết, không để phát sinh “điểm nóng”.

Các cơ quan hành chính đã tiếp nhận 10.704 đơn, trong đó có 1.238 đơn không đủ điều kiện xử lý. Đối với 9.466 đơn đủ điều kiện xử lý, gồm: 6.343 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước (1.054 đơn khiếu nại, 116 đơn tố cáo, 5.173 đơn kiến nghị, phản ánh), đã ban hành văn bản chỉ đạo xử lý, giải quyết; 3.123 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước, đã ban hành 1.947 văn bản chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, 753 văn bản hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định, 423 văn bản đôn đốc giải quyết vụ việc.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)