Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.597
Online: 88

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 16,72%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 55,2 triệu đồng, cao hơn 5,2 triệu đồng so với năm 2021.

Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 1.464 tỷ đồng, tăng 4,85% so với cùng kỳ. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 109.574 tấn, vượt 1,5% so với kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng đạt 19.993 ha, bằng 98,9% kế hoạch, giảm 0,8% so với cùng kỳ. Có 21 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng tổng số thôn nông thôn mới kiểu mẫu lên 27/153 thôn. Có 10 sản phẩm OCOP được xếp hạng, nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện lên 13 sản phẩm.

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng trưởng cao, ước đạt 4.466 tỷ đồng, tăng 22,31% so với cùng kỳ; trong đó: giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.905 tỷ đồng, tăng 16,86%; giá trị xây dựng ước đạt 2.561 tỷ đồng, tăng 26,53%.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 813 tỷ đồng, bằng 274% dự toán tỉnh giao, bằng 141% dự toán huyện giao. Thành lập mới 62 doanh nghiệp, vượt 12,7% kế hoạch; trên địa bàn huyện hiện có 310 doanh nghiệp hoạt động thường xuyên.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh Thanh Hoá)