Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.745.565
Online: 76

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 11 năm 2022, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền, phản ánh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ tin, bài tuyên truyền, phản ánh những vấn đề tích cực chiếm 80%; tin, bài phản ánh về những vấn đề bất cập, hạn chế ở các địa phương, đơn vị trong tỉnh chiếm 20%.

Công tác quản lý nhà nước về báo chí tiếp tục được tăng cường; kiểm soát chặt chẽ an ninh, an toàn thông tin trên Internet, mạng xã hội, website, blog, nhất là thông tin đăng tải không chính xác, sai sự thật. Sở Thông tin và Truyền thông đã xử phạt vi phạm hành chính 01 cá nhân đăng tải thông tin xúc phạm danh dự cá nhân; chỉ đạo, hướng dẫn Tạp chí sức khỏe cộng đồng thực hiện việc đăng ký phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận, xử lý 03 nội dung đơn thư phản ánh của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động và phản ánh của báo chí; đề nghị các ngành, địa phương kiểm tra, xác minh, xử lý 05 vấn đề báo chí phản ánh.

Tuy nhiên, hoạt động báo chí còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Sở Tài nguyên Môi trường chưa cử người phát ngôn theo quy định sau khi thay đổi người đứng đầu; phóng viên Báo Nông nghiệp phản ánh việc UBND huyện Hậu Lộc chưa phối hợp làm việc và cung cấp thông tin báo chí; một số cơ quan báo chí phát hành giấy giới thiệu ghi nhiều đơn vị đề nghị đến làm việc; tình trạng phóng viên gọi điện, nhắn tin liên tục gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân còn xảy ra ở một số địa phương, đơn vị.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)