Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.425
Online: 39

(Thanhhoa.dcs.vn): Năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Lang Chánh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, đạt kết quả tích cực. Tốc độ tăng giá trị sản xuất ước đạt 12,1%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,2 triệu đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 892 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ; trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 481,7 tỷ đồng, tăng 13,4%; giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 404,1 tỷ đồng, tăng 6,7%; giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 6,2%. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.716 tấn, bằng 97,7% cùng kỳ; toàn huyện có 02 sản phẩm OCOP 3 sao (Kẹo nhãn Châu Lang, Tinh dầu ngải cứu).

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 312,9 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 496,7 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa đạt 75%.

Giá trị sản xuất dịch vụ ước đạt 658,5 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 867,9 nghìn USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ; các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là than gỗ rừng trồng, giấy vàng mã.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 535,7 tỷ đồng, vượt 44,68% dự toán. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.250 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.

Thành lập mới 17 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện lên 136 doanh nghiệp.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)