Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.797
Online: 42

(Thanhhoa.dcs.vn): Toàn ngành thanh tra tỉnh hiện có 47 tổ chức, gồm: Thanh tra tỉnh; 19 tổ chức thanh tra sở, ngành và 27 tổ chức thanh tra huyện, thị xã, thành phố.

Tổng số cán bộ, công chức của ngành là 281 người (100% có trình độ từ đại học trở lên), trong đó: thanh tra viên cao cấp 02 người, thanh tra viên chính 34 người, thanh tra viên 150 người, chuyên viên và cán bộ 99 người.

Trong năm 2022, các tổ chức thanh tra đã tiến hành 437 cuộc thanh tra hành chính (có 348 cuộc thanh tra theo kế hoạch và 89 cuộc thanh tra đột xuất); ban hành kết luận 390 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 177,6 tỷ đồng và 3.447 m2 đất; kiến nghị thu hồi 130,2 tỷ đồng và 3.447 m2 đất; đã thu hồi 130,1 tỷ đồng (đạt 99,9%) và 3.447 m2 đất (đạt 100%); kiến nghị khác 47,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 134 tổ chức và 322 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 03 vụ.

Tiến hành 793 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.651 tổ chức và 2.001 cá nhân; ban hành kết luận 430 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện 427 tổ chức và 562 cá nhân có vi phạm, số tiền vi phạm 9,3 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 2,8 tỷ đồng, đã thu hồi 2,8 tỷ đồng (đạt 100%); kiến nghị xử lý khác 6,5 tỷ đồng. Đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 292 tổ chức và 424 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính 6,2 tỷ đồng.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)