Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.430
Online: 34

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; từ năm 2019 đến nay, các cơ quan chức năng đã in ấn, phát hành 20.384 tài liệu, ấn phẩm về PCTN, tiêu cực; đăng tải, phát sóng 180 tin, bài về đấu tranh PCTN, tiêu cực trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã ban hành 1.421 văn bản mới và sửa đổi, bổ sung 321 văn bản về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; tiến hành 168 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn; qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 28 vụ, 134 người vi phạm; tổng giá trị sai phạm đã kiến nghị xử lý là 880 triệu đồng (đã thu hồi 787 triệu đồng, kiến nghị khác 93 triệu đồng).

Các tổ chức thanh tra đã thực hiện 973 cuộc thanh tra hành chính (794 cuộc theo kế hoạch, 179 cuộc đột xuất); 2.013 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 3.901 tổ chức và 5.345 cá nhân. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 466,2 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 207,8 tỷ đồng, đã thu hồi 175 tỷ đồng (bằng 84,2%), kiến nghị xử lý khác 258,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.012 tổ chức và 1.197 cá nhân với tổng số tiền 3,3 tỷ đồng. Các cơ quan chức năng đã giải quyết 2.691/3.153 đơn khiếu nại (đạt 85%), 358/422 đơn tố cáo (đạt 84%); qua xử lý đơn khiếu nại, tố cáo đã thu hồi cho ngân sách nhà nước 2,5 tỷ đồng; trả lại cho tập thể và cá nhân 06 tỷ đồng; khôi phục quyền lợi cho 577 công dân; kiến nghị xử lý hành chính 113 người; chuyển 09 vụ việc có hành vi tham nhũng, tiêu cực đến cơ quan điều tra xem xét, giải quyết.

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tham nhũng, tiêu cực được lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định. Từ năm 2019 đến nay, đã tiếp nhận 142 tin báo, tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế; đã xử lý, khởi tố 81 tin; không khởi tố 37 tin; tạm đình chỉ 24 tin (chờ kết quả trả lời của cơ quan, cá nhân).

Cơ quan điều tra hai cấp đã thụ lý điều tra 150 vụ/328 bị can; đề nghị truy tố 103 vụ/271 bị can; tạm đình chỉ điều tra 11 vụ; đình chỉ điều tra 06 vụ; chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết 01 vụ; đang điều tra 29 vụ/55 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 97 vụ/233 bị cáo phạm tội về kinh tế, tham nhũng (cấp tỉnh 25 vụ/72 bị cáo, cấp huyện 72 vụ/161 bị cáo).

Từ năm 2019 đến nay, tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực là 213,1 tỷ đồng, 36.916,3 m2 đất và 38,515 m3 gỗ; đã thu hồi 21,2 tỷ đồng, 36.916,3 m2 đất và 38,515 m3 gỗ.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)