Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.929
Online: 70

Sáng 30-12, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá (gọi tắt là Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tuyên dương danh hiệu trí thức khoa học công nghệ (KHCN) xuất sắc.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, công tác tập hợp, đoàn kết và vận động trí thức KHCN được thực hiện có hiệu quả. Liên hiệp hội đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức KHCN trong tỉnh, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cấp uỷ, chính quyền với đội ngũ trí thức. Công tác củng cố phát triển tổ chức hội được quan tâm. Đến nay, Liên hiệp hội có 34 hội thành viên, 4 trung tâm KHCN, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật trực thuộc, 5 đơn vị liên kết với gần 25 nghìn cán bộ, hội viên.

Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hoá Nguyễn Văn Phát, phát biểu tại hội nghị.

Liên hiệp hội không ngừng đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, phổ biến các kiến thức KHCN, tư vấn, phản biện và giám định xã hội; khuyến khích thúc đẩy phong trào sáng tạo kỹ thuật và KHCN; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế.

Trong năm, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã thực hiện hàng chục đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp ngành và cấp cơ sở; tham gia nhiều hội đồng khoa học tư vấn, phản biện chuyên ngành cấp tỉnh; tham gia giám sát các đề án, dự án đầu tư xây dựng quan trọng trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, Liên hiệp hội đã chủ trì, phối họp với một số sở, ban, ngành có liên quan tổ chức phát động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Thanh Hoá lần thứ 13 (2022-2023); phát động tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17. Lựa chọn và gửi 9 công trình tham gia Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2022; phối hợp với Tỉnh đoàn và các sở, ban, ngành tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng…

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Liên hiệp hội đặt ra mục tiêu tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng phát triển tổ chức, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng và hiệu quả trong việc triển khai các đề tài, dự án KHCN, tăng cường xây dựng, đề xuất các đề tài, dự án mới với các sở, ngành liên quan; phấn đấu đề xuất tăng ít nhất 1 đề tài, dự án cấp tỉnh, cấp bộ; tổ chức triển khai các cuộc thi, hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật; tập trung nghiên cứu lựa chọn đề xuất, phản biện các chương trình, đề án, kế hoạch quan trọng của tỉnh…

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật trao giấy chứng nhận và tuyên dương 20 hội viên, trí thức có thành tích xuất sắc năm 2022.

Tại hội nghị, 5 tập thể...

... và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 được tặng giấy khen của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật

Tại hội nghị, Liên hiệp hội đã trao giấy chứng nhận và tuyên dương 20 hội viên, trí thức có thành tích xuất sắc năm 2022; trao giấy khen cho 5 tập thể và 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)