Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.709
Online: 76

(Thanhhoa.dcs.vn): Toàn tỉnh hiện có 498.502 người cao tuổi, chiếm 13,06% dân số của tỉnh; trong đó, người từ 60 đến 79 tuổi là 308.424 người, từ 80 tuổi trở lên là 190.078 người (có 1.169 người tròn 100 tuổi và 2.495 người trên 100 tuổi). Có 72.664 người cao tuổi là đảng viên, chiếm 14% tổng số người cao tuổi; 11.200 người cao tuổi làm công tác đảng, đoàn thể ở thôn, bản, phố, khu dân cư; 36.346 người cao tuổi làm công tác hòa giải ở cơ sở; 276.444 người cao tuổi tham gia công tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở...

Đến nay, 27/27 huyện, thành phố, thị xã đã thành lập Hội người cao tuổi cấp huyện, với 559 hội cơ sở, 4.393 chi hội, 4.184 tổ hội; 100% thôn, làng, bản, khối phố có tổ chức hội. Trong năm 2022, các cấp hội đã kết nạp 24.976 hội viên mới. Tổng số cán bộ Hội người cao tuổi các cấp là 17.164 người, trong đó: cấp tỉnh 07 người, cấp huyện 59 người, cấp cơ sở 1.118 người, còn lại là cán bộ các chi hội, tổ hội. Toàn tỉnh có 4.746 câu lạc bộ của người cao tuổi đang hoạt động (gồm: 3.745 câu lạc bộ văn hóa - thể thao, 1.001 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau), với tổng số 205.734 thành viên.

Các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người cao tuổi được quan tâm thực hiện. Số người cao tuổi có lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội hàng tháng là 371.333 người, chiếm 63% tổng số người cao tuổi. Năm 2022, các cấp, các ngành đã vận động, hỗ trợ kinh phí mua 19.294 thẻ BHYT cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, nâng tổng số người cao tuổi có thẻ BHYT toàn tỉnh lên 433.047 người (chiếm 86,8% tổng số người cao tuổi); thực hiện khám sàng lọc các bệnh về mắt cho 148.259 người cao tuổi; phẫu thuật thay thủy tinh thể cho 11.986 người cao tuổi; cấp phát thuốc miễn phí trị giá trên 9,1tỷ đồng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)