Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.830
Online: 47

Ngày 6-12, Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên là Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh đã nghỉ hưu hiện đang sống trên địa bàn TP Thanh Hoá; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các đoàn thể và cơ quan cấp tỉnh. Hội nghị được truyền trực tuyến đến 689 điểm cầu từ tỉnh đến các ban, sở, ngành cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn với hơn 33.000 đại biểu tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Trong đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đó là: Việt Nam cơ bản đạt được các tiêu chí của nước công nghiệp, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đời sống của Nhân dân được nâng cao. Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh với năng lực sản xuất mới, tự chủ, khả năng thích ứng, chống chịu cao, từng bước làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền của các ngành công nghiệp nền tảng, công nghiệp ưu tiên, công nghiệp mũi nhọn. Nông nghiệp phát triển nhanh, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ tiên tiến. Các ngành dịch vụ được cơ cấu lại đồng bộ, hiệu quả trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số với chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh được nâng cao, hình thành được nhiều ngành dịch vụ mới, có giá trị gia tăng cao.

Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu khu vực Châu Á.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng, việc làm đầu tiên là đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Đồng thời xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy CNH, HĐH đất nước; xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; nâng cao năng lực ngành xây dựng; đẩy nhanh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo…

Tiếp đó, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Theo đó, định hướng Quy hoạch dựa trên các nguyên tắc, quan điểm đó là: Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, nhất là tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên rừng và các loại khoáng sản; phải cân đối, hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy hiệu quả các hành lang kinh tế quan trọng của khu vực và quốc tế, gắn phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; tập trung ưu tiên hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng chí đề nghị bên cạnh Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cũng cần tiếp tục học tập, nghiên cứu, quán triệt hai bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị, lấy đó làm kim chỉ nam cho quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của nghị quyết.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết, tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đời sống của Nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tập trung nghiên cứu, học tập Nghị quyết của các đại biểu trên địa bàn tỉnh.

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thiết thực, hiệu quả, sâu rộng, đi vào cuộc sống, đến với các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt, nghiền ngẫm các nghị quyết, các kết luận của Hội nghị Trung ương 6, bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo Hội nghị rất sâu sắc của Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng tại hội nghị. Qua đó, nắm vững các quan điểm, chủ trương, các nhiệm vụ, giải pháp mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra trong các nghị quyết; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân để quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu Thanh Hóa.

Từng cấp ủy, từng ngành, từng địa phương phải chủ động xây dựng kế hoạch học tập nghị quyết; chương trình, kế hoạch hành động để triển khai quán triệt Nghị quyết đảm bảo theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

Tới đây, Ban cán sự Đảng Chính phủ sẽ bám sát vào Kết luận số 45, ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021- 2023, tầm nhìn đến năm 2050 để trình với Quốc hội tại kỳ họp bất thường sẽ diễn ra vào những ngày đầu tháng 1-2023 để xem xét cho ý kiến. Vì thế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là Đoàn ĐBQH tỉnh hãy chuẩn bị thật tốt nội dung để tham gia phát biểu, thảo luận, tranh luận tại kỳ họp, để làm sáng tỏ một số vấn đề liên quan đến đánh giá về vị thế, vai trò của Thanh Hóa trong sự phát triển của vùng và quốc gia; trong đó phải bám sát vào tinh thần Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung cao độ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai tổ chức thực hiện để quyết tâm đạt mức cao nhất tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nghị quyết đầu năm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Bên cạnh đó phải kết hợp với việc tiến hành đánh giá tình hình năm 2022, xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 một cách khách quan, thực chất với một quyết tâm mới, nỗ lực mới để phải có những thành tích mới.

Để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và nghĩa tình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp, các ngành phát huy mạnh mẽ truyền thống đại đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc thực hiện tốt nhất cá chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân để bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết. Đồng thời, phải chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu của năm 2023 và cũng là tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX của Đảng bộ đã đề ra.

(Nguồn:Baothanhhoa.vn)