Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.898
Online: 61

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 07/12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX đã tổ chức Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có bài phát biểu khai mạc quan trọng. Cổng Thông tin điện tử Tỉnh ủy Thanh Hóa xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu khai mạc. (Ảnh:baothanhhoa.vn)

Thưa các đồng chí đại diện các Ban của Trung ương Đảng!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy!

Thưa các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh!

Thư­a toàn thể Hội nghị!

Tiếp nối ngay sau thành công của Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; hôm nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX họp Hội nghị lần thứ 20 để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, cùng nhiều nội dung quan trọng khác như Chương trình Hội nghị đã gửi đến các đồng chí.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại diện các ban của Trung ương Đảng, các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, cùng toàn thể các đồng chí đại biểu đã về dự Hội nghị. Xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng và những tình cảm thân thiết nhất. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Thưa các đồng chí, Thư­a toàn thể Hội nghị!

Để chuẩn bị cho Hội nghị quan trọng này, thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các Ban và Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các Báo cáo, Đề án, Tờ trình; đã trình xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đã được tiếp thu, hoàn thiện để trình tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Sau đây, tôi xin phát biểu một số nội dung chính và nhiệm vụ của Hội nghị.

Thứ nhất, về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023

Thưa các đồng chí!

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta bước vào năm 2022 với nhiều thời cơ, thuận lợi, đan xen không ít khó khăn, thách thức, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp đúng đắn, kịp thời, khoa học, hiệu quả để chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Dịch COVID-19 được kiểm soát hiệu quả; tỷ lệ số ca mắc và tử vong do COVID-19 thuộc nhóm thấp nhất cả nước. Kinh tế tăng trưởng cao; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm đạt 2 con số, ước đạt 12,51%, vượt kế hoạch (11,5% trở lên) và nằm trong nhóm 7 tỉnh dẫn đầu cả nước. Các khu vực kinh tế đều khởi sắc; hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, tăng cao so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao đạt nhiều kết quả nổi bật; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Thanh Hóa đã và đang vươn lên, phấn đấu sớm trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng, một cực tăng trưởng mới ở khu vực phía Bắc và cả nước.

Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta cần thẳng thắn nhìn nhận, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022 vẫn còn những hạn chế, có việc yếu kém đang làm cản trở sự phát triển đi lên của tỉnh.

Tại hội nghị quan trọng này, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Báo cáo do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị và xuất phát từ tình hình thực tiễn của tỉnh, cũng như từ các ngành, lĩnh vực, địa bàn nơi công tác để tham gia thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình năm 2022. Đối chiếu với những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra từ đầu năm, phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình, những “điểm sáng”, ấn tượng về kết quả đạt được, chỉ rõ những điểm nổi bật, điểm mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đề nghị các đồng chí phân tích, làm rõ những hạn chế, yếu kém, những vấn đề mới phát sinh, đặc biệt là các nhóm hạn chế, yếu kém đã được nêu trong Báo cáo đã đầy đủ và đánh giá đúng mức hay chưa? Có cần bổ sung thêm hạn chế, yếu kém nào không?

Trong quá trình thảo luận, đề nghị các đồng chí tập trung đánh giá làm rõ hơn những hạn chế về tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu ở các cấp, các ngành, các địa phương. Cần phân tích kỹ năng lực, khả năng tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hay chưa? Quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành đã đồng bộ, thống nhất chưa? Đề nghị các đồng chí tập trung phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan; làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đề nghị các đồng chí tập trung tham gia ý kiến về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch năm 2023. Đây là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo dự báo, tình hình kinh tế - xã hội cả nước cũng như tỉnh ta phải đương đầu với nhiều vấn đề lớn, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; khả năng huy động nguồn lực cho phát triển là rất khó khăn. Vì vậy, trên cơ sở nhận định, đánh giá đúng tình hình, dự báo các khó khăn, thách thức có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của tỉnh, đề nghị các đồng chí tham gia ý kiến vào các chỉ tiêu cụ thể, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung ưu tiên để lãnh đạo tỉnh ta tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023 và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thứ hai, về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Đây là nội dung rất quan trọng quyết định đến việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và 5 năm 2021 - 2025. Trên cơ sở xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2022, đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến cụ thể vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước, thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

Thứ ba, về Kế hoạch đầu tư công năm 2023

Giải ngân vốn đầu tư công luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như hiện nay. Năm 2023, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công vốn Ngân sách Nhà nước của tỉnh ta được giao trên 12.505 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, tôi đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ Tờ trình của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, nhất là phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023, danh mục, nhiệm vụ dự án và nguồn vốn thực hiện, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và hiệu quả khi tổ chức triển khai thực hiện.

Thưa các đồng chí! Thư­a toàn thể Hội nghị!

Bên cạnh việc nghiên cứu tham gia ý kiến thảo luận về 03 nội dung quan trọng nêu trên, tôi đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị cho ý kiến vào các báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Cán sự đảng UBND tỉnh về tình hình thu hút đầu tư và tiến độ triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh năm 2022; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng năm 2022 và báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2022.

Theo Quy chế làm việc, Văn phòng Tỉnh ủy đã gửi tài liệu để các đồng chí nghiên cứu trước. Để tiết kiệm thời gian dành cho việc thảo luận, xin phép Hội nghị sẽ không nghe đọc lại các báo cáo, tờ trình. Đề nghị từng đồng chí tham dự hội nghị, nhất là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia thảo luận tích cực, tâm huyết, trọng tâm, không chỉ góp phần vào thành công của Hội nghị, mà còn có tác động, làm chuyển biến tình hình của Tỉnh.

Với tinh thần đó, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi tuyên bố khai mạc Hội nghị lần thứ 20, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Chúc Hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!