Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.373.684
Online: 34

Tài liệu thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa

1. Tài liệu thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (Tải tại đây)

2. Nội quy, quy chế và một số nội dung liên quan đến kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2022 (Tải tại đây)

3. Quyết định tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (Tải tại đây)

4. Công văn triệu tập công chức dự thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2022 (Tải tại đây)

5. Quyết định phê duyệt danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa (Tải tại đây)

KẾT QUẢ THI NÂNG NGẠCH

6. Thông báo kết quả thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên năm 2022 (Tải tại đây)

7. Mẫu đơn đề nghị phúc khảo (Tải tại đây).

8. Thông báo kết quả và danh sách công chức trúng tuyển kỳ thi nâng ngạch công chức từ cán sự lên chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2022 (Tải tại đây)

 

 

 

Tệp đính kèm

Tin đã đăng
    Tin liên quan