Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.475.690
Online: 39

(Thanhhoa.dcs.vn): Ngày 12/6/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Nghị định này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2022.

Theo đó, mức lương tối thiểu tháng tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng:

Vùng I tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng/tháng lên 4.680.000 đồng/tháng;

Vùng II tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng/tháng lên 4.160.000 đồng/tháng;

 Vùng III tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng/tháng lên 3.640.000 đồng/tháng;

Vùng IV tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng/tháng lên 3.250.000 đồng/tháng.

Về mức lương tối thiểu giờ: Vùng I là 22.500 đồng/giờ, Vùng II là 20.000 đồng/giờ, Vùng III là 17.500 đồng/giờ, Vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Việc áp dụng địa bàn vùng được xác định theo nơi hoạt động của người sử dụng lao động.

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 8590/UBND-VX ngày 16/6/2022 giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu, triển khai thực hiện các nội dung theo quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 12/6/2022 nêu trên; báo cáo những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)