Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.475.564
Online: 22

(Thanhhoa.dcs.vn): Chủ tịch UBND tỉnh vừa mới ban hành Quyết định số 2059/QĐ-UBND phê duyệt hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho công tác bảo vệ, phát triển rừng trên địa bàn 04 huyện Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Như Xuân đợt 2 năm 2022 (từ tháng 4 đến tháng 6).

Diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 23.347,47 ha (trồng rừng mới 145 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 5.205,01 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 17.997,46 ha); số gạo thực hiện hỗ trợ trong đợt này là 1.380.968 kg. Trong đó: Huyện Quan Sơn 735.525 kg, diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng là 14.598,91 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 515,63 ha, nhận khoán chăm sóc, bảo vệ rừng 14.083,28 ha). Huyện Quan Hóa 144.155 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 2.170,78 ha (rừng trồng được chăm sóc, bảo vệ 1.022,28 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 1.148,50 ha). Huyện Lang Chánh 166.078 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.095,78 ha (rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 330,10 ha; nhận khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng 2.765,68 ha). Huyện Như Xuân 335.210 kg, diện tích trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng là 3.482,00 ha (rừng trồng mới 145,00 ha; rừng trồng được chăm sóc bảo vệ 3.337,00 ha). Thời gian hoàn thành giao, nhận gạo đến ngày 10/7/2022. 

(Lê Nguyễn Trọng Xuân - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)