Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.610
Online: 147

Chiều 22-6, tại TP Sầm Sơn, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng phát biểu chào mừng hội nghị.

Phát biểu chào mừng hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các đại biểu về dự hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung. Đồng thời, giới thiệu về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, số lượng đơn vị hành chính và tổ chức đảng trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá cũng thông tin đến các đại biểu những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng của tỉnh Thanh Hóa trong 6 tháng đầu năm 2022; việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương; thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, cũng như những định hướng lớn mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hiện thực hóa Nghị quyết 58 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX nhằm xây dựng Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá nhấn mạnh: Để đạt được kết quả đề ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tỉnh Thanh Hóa nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban của Trung ương, nhất là Ban Tổ chức Trung ương đã theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tổ chức xây dựng Đảng, cùng với đó là sự phối hợp của các tỉnh, thành bạn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung là dịp để Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa học tập kinh nghiệm của Ban Tổ chức Trung ương và các tỉnh, thành bạn trong triển khai thực hiện những mô hình mới, cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Vụ địa phương I và Vụ địa phương II, Ban Tổ chức Trung ương trình bày báo cáo về tình hình, kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam; dự kiến nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2022, các ban tổ chức tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực miền Trung đã phát huy tinh thần cộng đồng trách nhiệm, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó, nổi bật là: Chủ động xây dựng và triển khai thực hiện bảo đảm tiến độ, chất lượng chương trình, kế hoạch công tác năm 2022, góp phần cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Tích cực xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) về đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực miền Trung đã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Một số nội dung mới, khó trong công tác cán bộ đã được toàn ngành tiếp tục tập trung nghiên cứu, tham mưu, hoàn thành như: Quy định về công tác luân chuyển cán bộ; công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; kết luận về danh mục chức danh, chức vụ tương đương… Qua đó góp phần từng bước hoàn thiện thể chế về công tác cán bộ.

Công tác xây dựng nội bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng ở 8 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung ngày càng đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc, những khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện từng bước được tháo gỡ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Văn Hùng phát biểu tham luận tại hội nghị.

Đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tham luận tại hội nghị, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh: Thanh Hóa Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được thời gian qua, nêu những mô hình mới, cách làm hay. Đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp về tăng cường rà soát, sàng lọc đảng viên, xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng ở vùng nông thôn; công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; sửa đổi, bổ sung nội dung một số quy định về công tác cán bộ; về chế độ chính sách đối với cán bộ luận chuyển; về danh mục các chức danh, chức vụ lãnh đạo tương đương của hệ thống chính trị; liên quan đến giao biên chế cho các địa phương…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang ghi nhận, biểu dương nỗ lực, kết quả của 8 ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung trong công tác tham mưu cho cấp ủy và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của ngành; chúc mừng tỉnh Thanh Hóa đã đạt những kết quả bước đầu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến cuối năm, trong bối cảnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được Đảng, Nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện, ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực cần phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy các tỉnh khu vực miền Trung tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025, 2021-2026 và hoàn thành xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030, 2026-2031; kịp thời bổ sung cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo quản lý theo quy định. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII…

Đồng chí Phó Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy quán triệt đầy đủ, khẩn trương cụ thể hóa những chủ trương, quy định, kết luận của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng để tham mưu, triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn với địa phương, đơn vị... Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần tiếp tục đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện các công việc theo kế hoạch bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục đổi mới, hỗ trợ, phối hợp với ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)