Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.475.716
Online: 59

(Thanhhoa.dcs.vn): Huyện Nga Sơn có 10 xứ đạo, 62 họ giáo, với trên 26.000 giáo dân sinh sống. Để tạo chuyển biến, phát triển số lượng và chất lượng đảng viên trong vùng đồng bào có đạo, Ban Thường vụ Huyện ủy Nga Sơn đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đảng viên vùng đồng bào có đạo; Đề án số 03-ĐA/HU xây dựng lực lượng cốt cán vùng đồng bào có đạo công giáo trên địa bàn huyện Nga Sơn; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên gốc giáo.

\Hàng năm, các cấp ủy cơ sở tiến hành khảo sát về số lượng, chất lượng quần chúng là người có đạo để xây dựng kế hoạch, tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên; chọn cấp ủy viên có kinh nghiệm, uy tín và am hiểu về tôn giáo phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng người có đạo để kết nạp Đảng; quán triệt và thực hiện tốt Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị “Quy định một số điểm về kết nạp đảng viên đối với người có đạo và đảng viên tham gia sinh hoạt tôn giáo”, phấn đấu các xã có tỷ lệ giáo dân từ 50% trở lên (Nga Điền, Nga Thái, Nga Phú, Nga Liên) hàng năm kết nạp được từ 03 đến 04 đảng viên gốc giáo trở lên; các xã có tỷ lệ giáo dân dưới 50% kết nạp được từ 01 đến 02 đảng viên gốc giáo trở lên. Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp 35 đảng viên công giáo, nâng số đảng viên công giáo toàn huyện lên 296 đồng chí.  

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa)