Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.314
Online: 0

Tài liệu Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVII, XVIII và XIX

1. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015 ( Tải tại đây).

2. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020 ( Tải tại đây).

3. VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 ( Tải tại đây Phần 1, Phần 2).

Hoàng Đình Quang

Tệp đính kèm