Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 3.186.294
Online: 163

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 7/2022, các cấp Hội Nông dân đã kết nạp 243 hội viên mới, xây dựng được 28,3 triệu đồng quỹ hội. Tiếp tục tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, vật tư, phân bón chậm trả cho nông dân.

Đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh đã tín chấp, ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, với tổng dư nợ 14.041,898 tỷ đồng. Tổ chức kiểm tra việc quản lý và sử dụng vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, nguồn vốn thuộc Quỹ quốc gia về việc làm, vốn vay không lãi năm 2022; đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh đang quản lý là 61,685 tỷ đồng, trong đó: Nguồn vốn Trung ương ủy thác 17 tỷ đồng, nguồn cấp tỉnh 24,4 tỷ đồng, nguồn cấp huyện và cấp xã 23,652 tỷ đồng, thông qua 620 dự án cho 2.180 hộ vay.

Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức đào tạo tập huấn quy trình VietGAP cho sản phẩm mía tím của Tổ hợp tác trồng mía tím Thôn Chính, xã Thành Trực, huyện Thạch Thành; hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các sản phẩm: Lúa thảo dược (Thảo cầm 9), Gia Lộc 97 và ST25 của Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã Hải Nhân, thị xã Nghi Sơn (3,5ha); sản phẩm Lúa nếp Hương, LT2 và ST25 của Công ty TNHH Truyền thông và xuất nhập khẩu An Hoa tại thị trấn Hậu Lộc (5ha) và thị xã Nghi Sơn (3,5ha). Tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn các quy trình thủ tục xây dựng cửa hàng thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn trên địa bàn các huyện, thị, thành phố; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn trong Chương trình “Kết nối tiêu thụ nông sản” do Trung ương hội triển khai, tổ chức...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)