Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.736
Online: 5

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Ngọc Lặc ước đạt 4.950 tỷ đồng, bằng 42,5% kế hoạch, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp 988,3 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ; trình UBND tỉnh 02 hồ sơ đề nghị đánh giá sản phẩm Ocop (mật mía Phúc Long và mật ong Kiên Thọ). Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 631,3 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất xây dựng 1.048,7 tỷ đồng, giảm 6,4% so với cùng kỳ. Diện tích đã hoàn thành GPMB thực hiện các dự án là 116,83ha, bằng 63,25% kế hoạch tỉnh giao, bằng 35,83% kế hoạch của huyện. Giá trị sản xuất dịch vụ, thương mại 2.281,7 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 442 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu 31,5 triệu USD, bằng 51,6% kế hoạch, giảm 8,7% so với cùng kỳ.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 1.550,7 tỷ đồng, bằng 29,3% kế hoạch, giảm 27,4% so với cùng kỳ. Thành lập mới 14 doanh nghiệp, bằng 35,0% kế hoạch; 04 hợp tác xã, bằng 133,3% kế hoạch.

Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; tham gia Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh, xếp thứ nhất khu vực miền núi và thứ 5 toàn tỉnh; chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án “Đánh số nhà, gắn biển số nhà và ký hiệu cho các đường, ngõ của các làng, thôn, bản tại các xã trên địa bàn huyện Ngọc Lặc”; Đề án “Bảo tồn, phát triển nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Mường gắn với phát triển du lịch cộng đồng giai đoạn 2021-2025”. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; giải quyết việc làm cho trên 1.200 lao động, bằng 58,8% kế hoạch, giảm 800 người so với cùng kỳ; số lao động xuất cảnh là 48 người, bằng 24% kế hoạch, giảm 72 người so với cùng kỳ...

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)