Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.368
Online: 52

Sáng 29-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát có nhiều chuyển biến tích cực.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp đã kịp thời ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát ngay từ đầu năm, với phương châm giám sát phải mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan đơn vị; quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; tăng cường phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại đối với tổ chức đảng, đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, cảnh báo, cảnh tỉnh, giúp tổ chức đảng, đảng viên khắc phục những hạn chế, thiếu sót; kiên quyết xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần giữ vững kỷ cương, tăng cường kỷ luật của các tổ chức đảng.

6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra 15 tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 11 tổ chức đảng có khuyết điểm, vi phạm, phải thi hành kỷ luật 5 tổ chức. Ủy ban Kiểm tra các cấp và chi bộ kiểm tra 451 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 120 cấp ủy viên. Qua kiểm tra kết luận có 420 đảng viên vi phạm, trong đó có 366 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quản lý và sử dụng đất đai, tài chính, thực hiện dự án đầu tư, quy chế làm việc, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trách nhiệm nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng vi phạm. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 340 đảng viên vi phạm, trong đó khiển trách 257, cảnh cáo 73, cách chức 8, khai trừ 2. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 95 đảng viên vi phạm (trong đó có 28 cấp ủy viên): khiển trách 38, cảnh cáo 15, khai trừ đảng 42 đảng viên.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Công tác giám sát tổ chức đảng, đảng viên được chú trọng thực hiện. 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp giám sát chuyên đề 1.259 tổ chức đảng cấp dưới và 2.445 đảng viên. Qua đó phát hiện 2 tổ chức đảng và 32 đảng viên có dấu hiệu vi phạm; chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 13 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp giám sát chuyên đề 838 tổ chức đảng, 2.453 đảng viên. Qua giám sát, đề nghị chuyển kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 11 đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong 6 tháng đầu năm; đồng thời nêu lên bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đại diện Ủy ban Kiểm tra các Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ tỉnh tham gia hội nghị đã phát biểu nêu vướng mắc, khó khăn gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm, như chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề còn chưa cao; cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy cơ sở còn ngại va chạm; một số địa phương chưa quan tâm giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; việc phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, giám sát chưa chặt chẽ...

Đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã trả lời, làm rõ một số kiến nghị của đại biểu liên quan đến các quy định trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Đồng thời nhấn mạnh một số kết quả nổi bật, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong 6 tháng đầu năm 2022.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra các cấp tập trung quán triệt, nghiên cứu kỹ các quy định mới liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Thông qua đó, tiếp tục làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của các cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của công tác kiểm tra, giám sát và thì hành kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra phải chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ cấp ủy ban hành và tổ chức thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Trong kiểm tra, giám sát phải chỉ rõ được khuyết điểm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu. Ủy ban Kiểm tra cấp huyện phải chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ Ủy ban Kiểm tra cấp dưới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở...

(Nguồn:baothanhhoa.vn)