Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.784
Online: 90

Sáng 1-8, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2022) .

Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cùng tham gia có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, các ban của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên gửi đến các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tuyên giáo trong tỉnh những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng; đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của ngành trong thành tích chung của tỉnh trong thời gian qua.

Đồng chí nêu rõ: Trong 92 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Ngành Tuyên giáo của tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc các mặt công tác được giao. Trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tuyên truyền, phổ biến, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai các Nghị quyết của Đảng, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đến cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo và nắm vững công tác tư tưởng trên địa bàn tỉnh; Làm tốt việc tham mưu trong hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí, hoạt động công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu trong việc tổng kết thực tiễn, đặc biệt là công tác tổng kết và xây dựng lịch sử Đảng bộ tỉnh và Đảng bộ các cấp.

Trong những năm qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao thêm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo 35, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đặc biệt tham mưu có hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đội ngũ những người làm công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã có sự lớn mạnh không ngừng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức bộ máy.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngành Tuyên giáo của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quý báu, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tích cực, chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng giao phó.

Trong đó, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, học tập Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; học tập, quán triệt, triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và đặc biệt là Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa XII. Đồng thời phải tham mưu xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động làm sao cho sát với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ sở để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Ban Tuyên giao Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đặc biệt là nắm vững tư tưởng trong Nhân dân, để kịp thời có sự định hướng; đồng thời phải làm tốt việc tham mưu trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, tham mưu làm tốt công tác khoa giáo; lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khoa giáo; tổng kết thực tiễn công tác xây dựng và phát triển lịch sử đảng, đảng bộ.

Tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để từ đó có những cách làm hay, sáng tạo và có nhiều điển hình tiên tiến thực chất trong cuộc vận động, trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời tham mưu để triển khai tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Ngành Tuyên giáo, nhất là ở cấp xã.

Thay mặt tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ngành Tuyên giáo của tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, động viên, chúc mừng của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng thời khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo, những gợi mở của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy để chỉ đạo tổ chức thực hiện với tinh thần nỗ lực cao nhất, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, nâng cao chất lượng trên tất cả các mặt công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)