Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.656
Online: 153

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 7, các đơn vị đặt báo, tạp chí của Đảng tăng so với tháng 6/2022.

Trong đó: Đối với các cơ quan đảng ủy, HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn: Có 535/559 đơn vị cấp xã đặt Báo Nhân dân (đạt tỷ lệ 95,7%); 534 đơn vị đặt Báo Thanh Hóa hằng ngày và cuối tuần (tỷ lệ 95,5%); 446 đơn vị đặt Báo Thanh Hóa hằng tháng (tỷ lệ 79,8%); 392 đơn vị đặt Tạp chí Cộng sản (tỷ lệ 70,1%) và 424 đơn vị đặt Tạp chí Xây dựng đảng (tỷ lệ 75,8%). Đối với chi bộ khu dân cư: Có 4.339/4.344 đơn vị đặt Báo Nhân dân (đạt tỷ lệ 99,9%); 4.341 đơn vị đặt Báo Thanh Hóa hằng ngày và cuối tuần (đạt tỷ lệ 99,9%) và 3.000 đơn vị đặt Báo Thanh Hóa hằng tháng (đạt tỷ lệ 69,1%).

Công tác chuyển phát báo trong ngày được thực hiện tới 26/27 huyện, thị xã, thành phố; riêng huyện Mường Lát được vận chuyển vào ngày thứ 2 hàng tuần; có 547 xã, phường, thị trấn nhận báo trong ngày (chiếm tỷ lệ 97,9%); còn 12 xã, thị trấn vùng sâu, vùng xa thực hiện phát báo vào ngày thứ 2 do quãng đường thư xa, không đảm bảo chuyển phát trong ngày, gồm 04 xã thuộc huyện Quan Sơn (các xã Sơn Thủy, Mường Mìn, Na Mèo, Sơn Điện) và 08 xã, thị trấn thuộc huyện Mường Lát (thị trấn Mường Lát, các xã Trung Lý, Nhi Sơn, Quang Chiểu, Mường Chanh, Pù Nhi, Mường Lý, Tam Chung).

Bên cạnh những kết quả đạt được, đến nay vẫn còn 252 đơn vị cấp xã chưa đặt đủ các loại báo, tạp chí (giảm 28 đơn vị so với tháng 6/2022), trong đó có 08 đơn vị cấp xã thuộc 05 huyện, thành phố không đặt báo, tạp chí nào (giảm 07 đơn vị so với tháng 6/2022), cụ thể: huyện Yên Định có 04 đơn vị (thị trấn Quán Lào và các xã Yên Hùng, Yên Phú, Yên Trường); thành phố Thanh Hóa có 01 đơn vị (phường Quảng Tâm), huyện Thiệu Hóa có 01 đơn vị (xã Thiệu Toán), huyện Triệu Sơn có 01 đơn vị (xã Nông Trường) và huyện Quảng Xương có 01 đơn vị (xã Quảng Nham).

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)