Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.983.472
Online: 12

(Thanhhoa.dcs.vn): Dự án đường giao thông từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hoá được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 05/02/2021 với tổng chiều dài 18,807km (trong đó đoạn Km15+139,47 - Km17+505,02 dài 2,365km trùng với dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa nên không đầu tư trong dự án này); chiều dài thực tế của dự án là 16,442km đi qua 03 địa phương (gồm: thị xã Bỉm Sơn, huyện Hà Trung và huyện Nga Sơn); đến nay, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đã bàn giao cho chủ đầu tư được 4,83km.

 Về kế hoạch vốn, giải ngân: tổng phần vốn ngân sách tỉnh bố trí là 269,7 tỷ đồng, đã giải ngân 173,274 tỷ đồng; phần vốn ngân sách địa phương bố trí thực hiện GPMB được 11,667 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách thị xã Bỉm Sơn đã giải ngân 9,567 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện Nga Sơn đã giải ngân 2,1 tỷ đồng. Hiện nay các nhà thầu đang triển khai thi công tại những vị trí đã nhận mặt bằng, giá trị thực hiện khoảng 53 tỷ đồng,

Tiến độ thực hiện dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như đối với công tác bồi thường GPMB đoạn qua huyện Nga Sơn, việc xác định nguồn gốc đất gặp rất nhiều khó khăn do người dân mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, có người đã chết, đi làm ăn xa...; một số xã có sai lệch giữa số liệu kế hoạch sử dụng đất năm 2021 (số liệu ước tính khi lập dự án) so với số liệu trích đo, huyện đã cập nhật và đề nghị điều chỉnh trong kế hoạch sử dụng đất 2022, nhưng chưa được UBND tỉnh phê duyệt; một số người dân không đồng ý với đơn giá bồi thường về đất, cây hoa màu, tài sản vật kiến trúc với lý do đơn giá bồi thường đang áp dụng thấp hơn các địa phương khác. Do dự án có diện tích đất trồng lúa phải thu hồi chiếm tỷ lệ lớn (22,101 ha/48,39 ha); vì vậy, tiến độ thực hiện công tác GPMB đối với đất trồng lúa chậm, đặc biệt tại huyện Nga Sơn có diện tích thu hồi là 16,46ha/37,587ha…

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)