Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.592
Online: 90

Ngày 18-8, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn.

Cùng tham gia có các đồng chí: Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hiệu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý khu Kinh tế Nghị Sơn và các Khu công nghiệp; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Bí thư Thị ủy Nghi Sơn Trịnh Xuân Phú báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021; 7 tháng năm 2022 và nhiệm vụ trong thời gian tới; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2021 và 7 tháng đầu năm 2022 mặc dù gặp khó khăn do những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; song, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, sự nỗ lực phấn đấu của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, thị xã Nghi Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa kiểm soát, khống chế được dịch bệnh, vừa duy trì các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Theo đó, kinh tế của thị xã tăng trưởng cao; tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 18,87%, 6 tháng đầu năm 2022 đạt 17,1%. Cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa. Các lĩnh vực sản xuất đều có bước phát triển. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng cao, phát huy vai trò ngành kinh tế trụ cột của Thị xã… Sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục được quan tâm; cơ cấu cây trồng, vật nuôi chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao năng suất, chất lượng giá trị sản phẩm… Kinh tế biển tiếp tục có bước phát triển cả về khai thác, nuôi trồng, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm (OCOP) đạt được một số kết quả quan trọng, đến nay toàn thị xã đã có 7/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 19 sản phẩm OCOP. Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm và có chuyển biến tiến bộ; đời sống Nhân dân được cải thiện; an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, một số mặt có chuyển biến; đã tập trung quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng theo đúng chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Giám đốc sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Trưởng Ban quản ký khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, sở, ngành đã phát biểu làm rõ những tiềm năng, thế mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Nghi Sơn; cho ý kiến đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh; đề xuất các giải pháp để thị xã Nghi Sơn phát triển nhanh và bền vững hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận những kết quả đạt được của thị xã Nghi Sơn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đồng thời phân tích về tiềm năng, thế mạnh mà thị xã Nghi Sơn đang có, từ đó chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, như việc phát triển kinh tế biển, nuôi trồng thủy sản phát triển chưa cao, chưa hiệu quả; công tác phối hợp với các sở, ngành chưa nhịp nhàng; việc tích tụ tập trung đất đai để ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao còn hạn chế. Cùng với đó, tiến độ đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách của tỉnh giao đạt thấp so với chỉ đạo của tỉnh. Còn một số vụ việc phức tạp chưa được giải quyết dứt điểm đã làm ảnh hưởng đến an ninh - trật tự, xảy ra đơn thư khiếu kiện vượt cấp và tụ tập đông người. Công tác lãnh đạo, điều hành chưa có sự thống nhất, đoàn kết, đồng thuận trong giải quyết dứt điểm một số vụ việc. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, nhất là ở cấp xã, phường còn nhiều hạn chế…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đã cho ý kiến vào đề xuất, kiến nghị của thị xã Nghi Sơn, trong đó có vấn đề về giáo dục và đào tạo, quy hoạch các phân khu đô thị… và nêu rõ: Vì sự phát triển của thị xã Nghi Sơn, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu tập trung giải quyết theo đúng các quy định của pháp luật.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã đạt được trong suốt thời gian qua, nhất là từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn dự buổi làm việc.

Bên cạnh biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ ra những mặt hạn chế, có mặt yếu kém mà thị xã Nghi Sơn cần phải khắc phục như: Kinh tế tăng trưởng cao khá cao, nhưng năm 2021 vẫn chưa đạt kế hoạch, chưa thực sự bền vững, tăng trưởng chiếm tỷ trọng lớn vẫn chủ yếu là do đầu t­ư xây dựng phát triển của Khu kinh tế Nghi Sơn, tăng trưởng nội tại của thị xã không nhiều. Tiến độ lập quy hoạch chi tiết và các phân khu chức năng còn chậm, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông. Du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực như khoáng sản, đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng vẫn có mặt hạn chế; tình trang ô nhiễm môi trường do chất thải, nước thải của các cơ sở sản xuất bột cá, chế biến thủy hải sản chậm được khắc phục.

Công tác giải phóng mặt bằng có nhiều cố gắng, nhưng có một số dự án lớn, trong điểm vẫn còn chậm… Chất lượng hoạt động văn hóa - xã hội chưa cao. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn có địa phương làm chưa tốt. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 có lúc, có việc thiếu chủ động, để dịch bệnh bùng phát mạnh trên địa bàn… Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhìn chung còn chậm, nhiều vụ việc giải quyết chưa triệt để ngay từ cơ sở, phát sinh khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng còn hạn chế; phương thức lãnh đạo chậm đổi mới; tính thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền có lúc, có việc chưa cao, chưa thành một khối vững chắc vì sự phát triển chung… Tính tiền phong, gương mẫu của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu, chấp hành kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy có thời điểm, có việc không bảo đảm; vẫn còn trường hợp cán bộ để xảy ra vi phạm, khuyết điểm, phải xử lý kỷ luật, cá biệt có trường hợp phải xử lý bằng pháp luật, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền, đến phát triển kinh tế - xã hội. Công tác phối hợp giữa thị xã với các ban, sở, ngành cấp tỉnh trong thực thi công việc có việc, có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn cần phải nghiêm túc nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Để thị xã Nghi Sơn có bước phát triển mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của tỉnh, thị xã Nghi Sơn là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; nơi được thiên nhiên ban tặng nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp; quê hương của nhiều danh nhân mà tên tuổi và sự nghiệp gắn liền với lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong chiến lược phát triển chung của tỉnh, Nghi Sơn nằm ở trung tâm động lực phía Nam, với Khu kinh tế Nghi Sơn - là 1 trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm của cả nước. Đây là địa bàn có vị trí trọng yếu cả về quân sự, kinh tế và đối ngoại, nằm trên 3 hành lang kinh tế quan trọng là: Hành lang kinh tế Bắc - Nam, hành lang kinh tế ven biển và hành lang kinh tế quốc tế, kết nối với nhiều khu vực phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước và nước bạn Lào.

Trên địa bàn thị xã có nhiều dư địa để tạo sự phát triển đột phá trong những năm tới, vì có diện tích tự nhiên và quy mô dân số lớn; nguồn tài nguyên, khoáng sản, vật liệu xây dựng phong phú; có Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Cảng biển Nghi Sơn, nhiều nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch, khu đô thị… Đặc biệt, có các tuyến giao thông huyết mạch đi qua như Quốc lộ 1A, đường sắt Bắc - Nam và tới đây là tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển của thị xã.

Trong những năm qua Trung ương và tỉnh đã quan tâm dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển đưa Nghi Sơn ngày càng phát triển. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi để Nghi Sơn tiếp tục phát huy các tiềm năng, thế mạnh, tận dụng thời cơ, vận hội, tạo sự phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trở thành đầu tàu kinh tế ở khu vực phía Nam của tỉnh, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng và cả tỉnh, một trung tâm kinh tế, đô thị ven biển trọng điểm của cả nước.

Trên cơ sở phân tích những tiềm năng, lợi thế nổi trội và khác biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền thị xã Nghi Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gìn giữ, củng cố, chăm lo, vun đắp cho sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và trong Nhân dân, trước hết là trong Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã. Từ đó, đề ra các chủ trương, giải pháp đồng bộ, hiệu quả để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, chuyển hóa truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử lâu đời, phong phú và đa dạng của thị xã thành nguồn lực, động lực để phát triển.

Trước mắt, cần tập trung nghiên cứu, đánh giá đầy đủ và toàn diện về tiềm năng, thế mạnh, thời cơ, vận hội mới, những khó khăn, thách thức đặt ra đối với thị xã hiện nay; xác định rõ vị trí, vai trò của thị xã trong mối tương quan với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và vùng phụ cận Thanh Hóa; rà soát, đánh giá lại các mục tiêu, chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI… Chủ động, sáng tạo, lựa chọn các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo.

Bám sát các quy hoạch của tỉnh và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, mở rộng; khẩn trương phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, đặc biệt là phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để cập nhật, bổ sung, khớp nối, nâng tầm các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch đô thị, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất…

Trong quá trình quy hoạch phát triển, cần lưu ý Nghi Sơn còn nhiều xã phía Tây và phía Đông Bắc là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân còn nhiều khó khăn. Cùng với phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển đột phá khu phía Đông, phát triển mạnh khu phía Nam, tạo sức lan tỏa khu Đông Bắc, khu phía Tây, bảo đảm cho đô thị Nghi Sơn phát triển bền vững. Đây là nhiệm vụ chính trị rất cao, cũng chính là nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của Nhân dân; là thách thức đối với Đảng bộ và Nhân dân thị xã.

Cùng với đó, thị xã cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nhanh và bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo đảm phát triển hài hòa giữa các vùng trong huyện, giữa đô thị và nông thôn; tạo lập môi trường chính trị, xã hội, đô thị ổn định, xây dựng con người phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Với chức năng là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển, thị xã phải quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo định hướng của tỉnh “phát triển công nghiệp - xây dựng là trọng tâm, dịch vụ là quan trọng”, để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác và phát huy tốt các lợi thế cạnh tranh, tiềm năng khác biệt và cơ hội nổi trội, chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa. Cùng với Ban Quản lý kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao, công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với khai thác có hiệu quả Cảng biển Nghi Sơn. Thị xã cũng cần phát triển hợp lý các ngành công nghiệp nhẹ, da giày và tiểu thủ công nghiệp, để công nghiệp thực sự là trụ cột của thị xã.

Phát huy lợi thế của Cảng biển Nghi Sơn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt và đường kết nối với Cảng hàng không Thọ Xuân để phát triển mạnh các loại hình dịch vụ cảng biển, logictics, vận tải, xuất nhập khẩu… trở thành đầu mối giao lưu, trao đổi hàng hóa trong tỉnh, khu vực và quốc tế. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển ngành du lịch, nhất là du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, tâm linh. Tăng cường xã hội hóa đầu tư hạ tầng dịch vụ du lịch; quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư…

Quan tâm khuyến khích phát triển các sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ; nhanh chóng hình thành vùng nông nghiệp chuyên canh sản xuất các sản phẩm đặc trưng, có thương hiệu và chỉ dẫn địa lý... Khẩn trương rà soát, tự đánh giá các tiêu chí chưa đạt nông thôn mới để có biện pháp phù hợp và phân công trách nhiệm cụ thể để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của thị xã, chậm nhất vào năm 2025.

Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo chuyển biến nhanh, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; chủ động triển khai các phương án đảm bảo an ninh - trật tự, nhất là an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh nội bộ... không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhắc lại trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng căn dặn: “Trước hết nói về Đảng... Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”, từ đó phân tích chỉ rõ và đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã và các cấp ủy, chính quyền từ thị xã đến các xã, phường cần phải giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, cùng đồng cảm và chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành công việc; nêu cao hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực công tác; xây dựng, phát triển thị xã Nghi Sơn xứng đáng với tiềm năng, lợi thế, truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng của quê hương cách mạng và sự tin tưởng, kỳ vọng của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm và làm việc tại thị xã Nghi Sơn

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tiến độ thi công dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân T&T và Dự án Hệ thống giao thông trục chính phía Tây.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng với thị xã Nghi Sơn triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, không được kéo dài dự án. Đồng thời nêu rõ đây là chính là thước đo để đánh giá năng lực lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo thị xã Nghi Sơn.

 

Theo Baothanhhoa.vn