Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 4.331.129
Online: 0

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 8, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức 03 đoàn đi chúc mừng chức sắc Phật giáo tiêu biểu nhân dịp lễ Vu lan; phối hợp với Caritas Thanh Hóa trao tặng 103 xe lăn cho người bị khuyết tật nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục chủ trì, xây dựng các mô hình trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục triển khai mô hình Khu dân cư “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại các huyện Ngọc Lặc, Như Thanh, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc và Nga Sơn; thực hiện có hiệu quả công tác vận động, đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết, thăm hỏi tặng quà các gia đình gặp khó khăn, hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó... Trong tháng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các ngành, địa phương, các đơn vị ủng hộ, hướng dẫn các huyện thị xã, thành phố rà soát lập hồ sơ hỗ trợ làm 65 nhà Đại đoàn kết trị giá 3,25 tỷ đồng từ nguồn ủng hộ của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương và Tập đoàn Mastersie. MTTQ các cấp đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới, bàn giao 08 căn nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá 560 triệu đồng.

(Phòng Tổng hợp - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)