Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.653
Online: 167

Nằm trong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, trong các ngày 2, 3-8, Đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức các hội nghị triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện: Nông Cống, Đông Sơn; Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp và Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Sơn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì các hội nghị.

Đồng chí Lê Trọng Thụ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lê Ngọc Chiến, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị triển khai quyết định kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Tư pháp.

Các hội nghị đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Đoàn kiểm tra; thống nhất phương pháp tiến hành, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra; cho ý kiến vào các báo cáo việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của cấp ủy các tổ chức Đảng được kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng phòng Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng và vụ việc, vụ án, Ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia ý kiến tại hội nghị.

Mục đích kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng được kiểm tra. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai quyết định kiểm tra đối với Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.

Hình ảnh hội nghị tại Chi cục Kiểm lâm.

Được biết công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Qua công tác kiểm tra, giám sát vừa có tác dụng phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vừa là kênh quan trọng để phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực.

(Nguồn:baothanhhoa.vn)