Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 1.706.334
Online: 25

(Thanhhoa.dcs.vn): Trong tháng 7 năm 2022, các cấp ủy, chính quyền huyện Bá Thước tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt kết quả tích cực.

Diện tích vụ đông xuân đã thu hoạch 68,35 diện tích, gieo trồng vụ thu mùa đạt 93,1% kế hoạch, phát triển vùng nguyên liệu cây gai xanh đạt 79 ha; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, không để xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 112 tấn, giá trị sản xuất đạt 2,97 tỷ đồng tăng 1,8% so với cùng kỳ; thực hiệt tốt việc chăm sóc, bảo vệ rừng, toàn huyện trồng được 434,9 ha rừng tập trung và 195.000 cây trồng phân tán. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm thực hiện.

Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 48,7 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ; trong đó công nghiệp khai khoáng ước đạt 3,98 tỷ đồng, công nghiệp chế biến ước đạt 44,68 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 155 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ; trong tháng đã thu hút được 11.601 lượt khách du lịch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện trong 07 tháng đầu năm ước đạt 51,309 tỷ đồng, bằng 35,6% so với dự toán; đã thành lập mới 18 doanh nghiệp, đạt 94,7% kế hoạch năm; giải ngân vốn đầu tư công được 45,963 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,4% kế hoạch vốn được giao. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, giám sát hoạt động môi trường trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc.

Các hoạt động văn hóa - thông tin tập trung tuyên tuyền Kỷ niệm 75 năm Ngày thương binh liệt sĩ, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi. Giáo dục đào tạo được quan tâm, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2022-2023. Tích cực thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đã thực hiện 968 lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tiếp tục tập trung thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Duy trì, thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội; đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn; đã thực hiện hỗ trợ cho 2.282 người theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ với số tiền 2,276 tỷ đồng.

(Phạm Minh Đức - Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá)