Liên kết website
 Lượt truy cập
Thống kê: 2.560.729
Online: 60

Bộ cài chữ ký số trong các cơ quan Đảng tỉnh Thanh Hóa

Các phần mềm hỗ trợ ký số trên Hệ thống thông tin Điều hành tác nghiệp:

1. Phần mềm trình điều khiển thiết bị chứng thư số Etoken driver (Tải tại đây)

2. Phần mềm hỗ trợ sửa văn bản BTE (Tải tại đây)

3. Phần mềm ký số esign (Tải tại đây)

4. Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi văn bản sang  PDF trên Microsoft Office 2007 (Tải tại đây)

5. Tài liệu hướng dẫn sử dụng (Tải tại đây)

Tệp đính kèm